Työttömille maksettiin 4,8 miljardia – perusturvan menot tuplaantuneet sitten kriisin puhkeamisen

Kelan mukaan työttömyyden perusturvan eli peruspäivärahan ja työmarkkinatuen menot ovat kaksinkertaistuneet kuudessa vuodessa.

Työttömyysturvaetuuksiin kuluu yhä enemmän rahaa. Työttömyyskassat ja Kela maksoivat viime vuonna yhteensä 4 760 miljoonaa euroa työttömyysturvaetuuksia. Summa on 15 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Kelan ja Finanssivalvonnan yhteisten tilastojen mukaan työttömyyskassat maksoivat viime vuonna ansiopäivärahoja yhteensä 2 867 miljoonaa euroa. Kela puolestaan maksoi peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea yhteensä 1 933 miljoonaa euroa.

Työttömyysturvan menojen kasvu alkoi vuonna 2009. Ne ovat kasvaneet siitä asti lukuunottamatta pientä laskua ansioturvamenoissa vuonna 2011. Suurinta kasvu on ollut kahden viime vuoden aikana. Kuudessa vuodessa työttömyyden perusturvan menot ovat kaksinkertaistuneet.

Kaikkiaan joka neljäs työttömyysetuuspäivä maksettiin 55 vuotta täyttäneelle. Kelan etuuksia saavat tyypillisesti nuoret, kun taas ansiopäivärahaa saavat vanhemmat.

Keskimääräinen ansiopäiväraha ja peruspäiväraha 2014

  • Keskimääräinen ansiopäiväraha oli 1 464 e/kk
  • Ansiopäivärahaa sai 332 460 henkilöä
  • Keskimääräinen peruspäiväraha oli 726 e/kk
  • Peruspäivärahaa sai 74 820 henkilöä
  • Keskimääräinen työmrkkinatuki 770 e/kk
  • Työmarkkinatukea sai 276 880 henkilöä

Lähde: Kela

Lähde: yle.fi