Turun yliopisto vahvistaa yrittäjyyttä kaikissa tiedekunnissa

Turun yliopistolla on käynnistetty kehittämistyö, joka tähtää yrittäjyyden ja yrittäjyyskoulutuksen vahvistamiseen kaikissa tiedekunnissa. Avainasemassa on yrittäjyyskoulutus, jonka avulla halutaan lisätä yrittäjyystietoisuutta ja avata yrittäjyyteen liittyviä mahdollisuuksia kaikissa tiedekunnissa.

Yliopisto kouluttaa asiantuntijoita, ja asiantuntijatehtävissä tarvitaan yrittäjämäisyyttä riippumatta siitä, työskennelläänkö palkkatyössä vai yrittäjänä.

– Yrittäjämäinen ajattelu voi tuottaa uudenlaisen toimintatavan, palvelumallin, resursoinnin tai startup-yrityksen idun. Keskeistä on ymmärtää, ettei yrittäjyys rajoitu vain yrittäjänä toimimiseen. Työelämään halutaan akateemisia ammattilaisia, asiantuntijoita, jotka uskaltavat rikkoa rajoja ja kokeilla uutta, kehittämistyötä vetävä yrittäjyyden professori Jarna Heinonen sanoo.

Turun yliopisto on jo pitkään kehittänyt määrätietoisesti yrittäjyyteen liittyvää tutkimusta ja koulutusta.

– Olemme tällä hetkellä ainoa suomenkielinen yliopisto, jossa voi suorittaa yrittäjyydestä sekä kandi- että maisteritutkinnon. Monitieteisenä yliopistona meillä on ainutlaatuiset mahdollisuudet profiloitua yrittäjyysyliopistona ja olla luomassa Suomeen uutta yrittäjyyskulttuuria. Avainasemassa on tiedekuntien välinen yhteistyö, jota kehittämällä voimme luoda kohtaamisfoorumeita eri tieteenalojen opiskelijoille, tutkijoille ja opettajille, rehtori Kalervo Väänänen sanoo.

Yrittäjyyskoulutuksen tavoitettava kaikki

Yliopistossa on kartoitettu opintojaksot, jotka valmentavat yrittäjyyteen tai yrittäjämäisyyteen. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi ongelmalähtöistä toimintatapaa, innovointia, itseohjautuvaa tekemistä ja yrittäjyyteen välillisesti liittyviä sisältöjä.

Yrittäjyystietoisuuden lisääminen koskee paitsi opiskelijoita myös henkilökuntaa. Kohderyhmään kuuluu valtaosa opiskelijoista ja henkilökunnasta.

– Uusia ideoita syntyy sitä luontevammin, mitä yrittäjämäisempää ajattelu on. Meidän on mahdollista monipuolistaa käsitystä yrittäjyydestä ja lisätä sen sovellusalueita koko yliopistossa niin tutkimuksessa, opetuksessa kuin yhteiskunnallisen vuorovaikutuksenkin alueella, Jarna Heinonen sanoo.

Lähde: Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti