Tällä alalla riittää töitä – 15 vuodessa eläkkeelle jää yli puolet työntekijöistä

Sosiaali- ja terveysalan työvoimapula taittui viime vuonna. Lääkäreiden ja sairaanhoitajien hakijapula on tasoittunut ja lähihoitajista ja sosiaalialan ohjaajista on jopa ylitarjontaa joillain alueilla, kertoo tilastotutkija Eija-Leena Koposen työ- ja elinkeinoministeriölle laatima raportti.

Tällä hetkellä alan työttömyysjaksojen kesto on pidentymässä. Kahdessa vuodessa työttömyysjaksot ovat pidentyneet kahdella viikolla. Tilanne vaihtelee kuitenkin alueittain voimakkaasti. Lapissa alan keskimääräinen työttömyys kesti 2 viikkoa, kun Pohjois-Karjalassa työttömyysjakso oli keskimäärin 21-viikkoinen.

Vuonna 2013 koko maassa oli 1,8 sosiaali- ja terveysalalla olevaa työtöntä työnhakijaa jokaista alan avointa työpaikkaa kohti. Uudellamaalla hakijoita oli vain 0,9 hakijaa paikkaa kohti, kun Keski-Suomessa hakijoita oli 4,3.

Suuri vaje 10 vuodessa

Tilanne on kuitenkin muuttumassa nopeasti. Sosiaali- ja terveysalan työvoiman riittävyys nyt ja tulevaisuudessa -raportin mukaan vuoteen 2030 mennessä alalta siirtyy eläkkeelle 55 prosenttia vuoden 2010 työllisistä. Tämä tarkoittaa, että alalle aukeaa kaikkiaan 283 000 työpaikkaa.

Koposen selvityksen mukaan jo kymmenen vuoden sisällä sosiaali- ja terveysalalla on parhaassakin tapauksessa noin 18 000 työntekijän vaje.

Näyttää kuitenkin siltä, ettei työvoimapula sosiaali- ja terveysalalla pahene niin paljon kuin on pelätty. Koposen mukaan tähän päästään, jos alan tuottavuus saadaan nousuun, työelämän laatua kehitetään ja alan koulutusta suoritetaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Lähde: Talouselämä