Pelialan uudet luvut julki: Neljässä vuodessa Suomeen syntyi 179 uutta pelifirmaa

Peliala on kokenut muutaman vuoden aikana todellisen startup-aallon. Vuosien 2011-2014 aikana Suomeen syntyi 179 uutta pelialan yritystä, paljastaa pelialan järjestön Neogamesin tuore raportti.

Startup-yritysten määrä tarkoitaa, että peräti 69 prosenttia suomalaisista peliyrityksistä on alle viisi vuotta vanhoja. Yli kymmenen vuotiaita yrityksiä on 17. Neogamesin laskujen mukaan uusista yrityksistä 25 kappaletta eli 14 prosenttia on niin sanotusti toisella kierroksella olevien yrittäjien perustamia.

Yhteensä Suomessa on nyt noin 260 aktiivisesti toimivaa pelialan yritystä. Niistä valtaosa on pieniä, yhden tai korkeintaan muutaman hengen studioita. Suomen Pelikehittäjät ry:n jäseniä on niistä vain viitisenkymmentä.

Peliala on voimakkaasti keskittynyt pääkaupunkiseudulle. Lähes 40 prosenttia ylityksistä sijaitsee Helsingin, Espoon tai Vantaan alueella. Maakuntien rooli on kuitenkin kasvanut viime vuosina, sillä vielä vuoden 2009 selvityksessä pääkaupunkiseudun osuus oli 64 prosenttia. Merkittäviksi pelialan keskittymiksi ovat nousseet myös Turku, Tampere, Oulu, Kajaani, Joensuu, Kotka ja Kouvola.

Maakuntien peliyrittämisen taustalla on osittain alan koulutuspaikkojen tarjonta alueiden ammattikorkeakouluissa. Ympäri maata on jo yli 20 pelialan koulutusta tarjoavaa oppilaitosta. Monet pelialan aluekehityskeskuksista ovat myös saaneet projekteihinsa EU-rahaa, Neogamesin raportti toteaa. Lisäksi pelien digitaalinen jakelumalli on laskenut yrittämisen kynnystä.

Peliyhtiöt näkevät tulevaisuutensa positiivisesti, selviää Neogamesin tekemästä kyselystä johon vastasi 110 yritystä. Niistä 63 eli yli puolet kertoi aikovansa palkata uusia työntekijöitä tulevien 12 kuukauden aikana.

Peliyritykset työllistävät Suomessa nyt noin 2500 ihmistä. Ala on voimakkaasti jakautunut muutamiin suuriin yrityksiin ja isoon joukkoon pieniä. Vain seitsemällä pelistudiolla on yli 50 työntekijää. Kyselyyn vastanneilla yrityksillä työntekijöiden mediaanimäärä oli neljä.

Myös liikevaihto jakaa yritykset voimakkaasti. Noin 20 peliyritystä tekee yli yhden miljoonan euron liikevaihtoa. Alan mediaaniliikevaihto on Neogamesin mukaan vain noin 100 000 euroa.

Vanhin yhä toiminnassa oleva suomalainen peliyhtiö, vuonna 1995 perustettu Housemarque, täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Näin ollen 2015 on suomalaisen pelialan 20-vuotisjuhlavuosi.

Lähde: Talouselämä