Työttömyysaste suureni 8,8 prosenttiin tammikuussa

Työttömyys kasvoi tammikuussa, jolloin Suomessa oli 230 000 työtöntä. Työttömyysaste suureni 8,8 prosenttiin vuotta aiemmasta 8,5 prosentista.

Suomessa oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan tammikuussa 9 000 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Työllisiä oli kuitenkin 14 000 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia piilotyöttömiä oli 9 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Miesten työllisyystilanne oli selvästi heikompi kuin naisten. Miesten työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta oli 9,9 ja naisten 7,6 prosenttia.

Nuorten työttömyysaste supistui vuodessa 1,2 prosenttia. Tammikuussa 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli tammikuussa 20 prosenttia.

TEM: 360 000 työtöntä työnhakijaa

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan tammikuun lopussa oli 360 000 työtöntä työnhakijaa. Heidän määränsä oli 32 000 suurempi kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Erot Tilastokeskuksen ja työministeriön työttömyysluvuissa johtuvat erilaisista tilastointitavoista. Tilastokeskuksen luvut perustuvat kyselyyn, jonka otoksen perusteella arvioidaan kokonaistyöttömyys.

Ministeriön luvut puolestaan perustuvat työ- ja elinkeinotoimistojen rekistereihin eli ne kertovat työttömäksi ilmoittautuneiden määrän kyseisenä kuukautena.

Lähde: Taloussanomat