Toisen asteen ammatillinen koulutus on työllistänyt heikoimmin

Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys on heikentynyt tämän vuosikymmenen alkuvuosina.

Tuorein tilasto on vuodelta 2013, jolloin lähes kaikilla koulutusasteilla työllisten osuus oli pienempi kuin vuotta aiemmin. Vain alemman korkeakoulututkinnon tekivät tästä poikkeuksen.

Vastavalmistuneista sai vuoden sisällä töitä 68 prosenttia. Päätoimisesti opiskeluaan jatkoi 14 prosenttia, ja työttömäksi jäi 11 prosenttia.

Työttömien osuus vastavalmistuneista kasvoi kolme prosenttiyksikköä vuodesta 2012 vuoteen 2013.

Työttömänä oli eniten toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta valmistuneista, runsas 17 prosenttia.

Ammattikorkeakouluista valmistuneista oli työttömänä noin 8 prosenttia ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista noin 7 prosenttia.

Parhaiten työllistyivät tohtorintutkinnon, ylemmän korkeakoulututkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet. Heistä töitä oli saanut noin 85 prosenttia.

Valmistuneista naiset saivat töitä hieman paremmin kuin miehet. Ammatillisesta koulutuksesta valmistuneista miehistä oli työssä 62 prosenttia ja naisista 74 prosenttia.

Naiset pärjäsivät paremmin

Työllistyneiden naisten osuus oli suurempi kuin miesten, mutta naisten työllistyminen heikkeni hieman edellisestä vuodesta miesten tilanteen säilyessä ennallaan.

Ammatillisesta koulutuksesta valmistuneista miehistä oli työssä 62 prosenttia ja naisista 74 prosenttia. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista miehistä oli työssä 82 prosenttia ja naisista 86 prosenttia.

Sen sijaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet miehet ja naiset työllistyivät lähes yhtä hyvin eli noin 85 prosenttisesti.

Lähde: Verkkouutiset