Turku haluaa kohennusta meriteollisuuden kilpailukykyyn

Niin sanotun meriklusterin eli telakkateollisuuden ja siihen kytkeytyvien toimialojen yritysten liikevaihto kasvoi viime vuonna 15 miljardiin euroon. Haasteena on alan teknologiavaltaistuminen ja osaavien työntekijöiden löytäminen. Turun kaupungin tavoitteena on kasvun esteiden purkaminen.

Meriklusterin suora työllistää Suomessa on noin 40 000 henkilöä. Meriteollisuuden vuosiliikevaihto on noin kuusi miljardia euroa. Kokonaisuus on Suomelle kansallisesti merkittävä elinkeino- ja työllisyyspolitiikan lohko ja Suomen viennin kärkiä.

Varsinais-Suomi on meriklusterin vahvin osaamisalue Suomessa. Varsinais-Suomessa toimivien meriteollisuusyritysten liikevaihto on noin 1,3 miljardia euroa eli noin 40 prosenttia koko Suomen meriteollisuuden volyymistä.

– Telakkakaupan ja risteilijätilausten myötä Turun telakan tulevaisuus näyttää paljon valoisammalta, mutta katse on siirrettävä telakkatoiminnan ohella koko meriklusterin kasvuun, sanoo Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell.

– Siksi ehdotamme, että tuleva hallitus laatii vuosille 2016–22 Suomen meriklusterin kilpailukykystrategian, jossa yhdistyvät Suomen kansallisten etujen mukaiset toimenpiteet. Vuodesta 2016 alkaen tulisi myös käynnistää kilpailukykystrategian edellyttämät kehittämisohjelmat rahoitusinstrumentteineen.

Turun kaupunki arvioi, että meriklusterin kilpailukyvyn ylläpito ja vahvistaminen edellyttävät panostamista osaamiseen ja koulutukseen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä toimialan yritysten toimintaedellytysten parantamiseen.

Alalle on syntymässä kokonaan uudenlaisia työpaikkoja.

– Erityisesti risteilijätuotanto on muuttunut perinteisestä metalliteollisuudesta vaativaksi teknologiateollisuudeksi, jossa hyödynnetään erityisesti tietotekniikkaa. Siksi alalla on kasvava pula osaajista. Liiketoiminnan kasvun myötä alalla on kuitenkin suuri potentiaali kasvattaa myös työllisyyttä, sanoo Randell.

Turun kaupunki haluaa varmistaa varsinaissuomalaisen meri-, metalli- ja teknologiateollisuuden tarvitsema osaaminen vahvistamalla meri- ja metalliteollisuuden aloilla insinöörikoulutusta.

Lähde: Aamuset