Salon ammattiopisto markkinoi metallialaa tuoreesti

Metalliteollisuudessa Varsinais-Suomessa on töitä, mutta nuorten kiinnostus alaa kohtaan on laskussa. Salon seudun ammattiopisto päätyi markkinoimaan alan opiskelua uudella tavalla.

– Ajattelimme avata teollisuusnäkökulmaa ihmisille, jotka eivät ole koskaan käyneet metallialan yrityksessä, kone- ja metallialan opettaja Juha Loukola kertoo.

Oppilaitoksen ideasta innostuttiin myös yrityksissä ja yläkouluissa. Viime viikkoina toistasataa 9.-luokkalaista on vieraillut Jame-Shaftissa ja Antti-Teollisuudessa Salossa sekä Meserassa Paimiossa.

Lähde: Salon Seudun Sanomat