Ikääntyneiden työllisyys on parantunut

Ikääntyneiden työllisyysaste on noussut, kertoo Eläketurvakeskus. 55 vuotta täyttäneiden työllisyysaste kohosi runsaassa vuosikymmenessä kymmenen prosenttiyksikköä 60 prosentin tasolle.

– Taloustilanteesta huolimatta ikääntyneiden työllisyys on kehittynyt myönteisesti. Viime vuosina erityisesti yli 60-vuotiaiden työllisyysaste on noussut reippaasti, arvioi Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Jari Kannisto.

Eläkkeelle siirtymisen ikä nousi Eläketurvakeskuksen mukaan merkittävästi viime vuonna. Vuonna 2014 suomalaiset jäivät työeläkkeelle keskimäärin 61,2-vuotiaana. Edellisenä vuonna eläkkeelle jäätiin keskimäärin 60,9-vuotiaana.

Eläkkeelle siirtymisen myöhentymiseen vaikutti eniten työkyvyttömyyseläkkeiden määrän lasku. Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä laski vuonna 2014 edellisvuotisesta kahdeksan prosenttia. Vuodesta 2008 se on laskenut neljänneksen.

– Yhä useampi saavuttaa terveenä vanhuuseläkeiän, Kannisto linjaa.

Varhennetun vanhuuseläkkeen lakkauttaminen nosti sekin eläkkeelle siirtymisen ikää.

Viime vuonna työeläkkeelle siirtyi noin 70 000 ihmistä, mikä on yli 3 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Myös osa-aikaeläkkeelle jääneiden määrä laski.

Lähde: Turun Sanomat