Opinnoilla selkeyttä yrityksen toimintaan

Yrittäjän ammattitutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, ja vieläpä omassa yrityksessä. Turkulainen Maria Leino oli pari vuotta sitten tilanteessa, jossa yrittäjyysopinnot tuntuivat tarpeellisilta.

– Olin valmistunut Turun yliopistosta psykologiksi ja olin jo opiskelun ohessa alkanut tehdä alan töitä. Vuonna 2004 siirryin konsultiksi. Toimenkuvani laajeni ja työnantajani ehdotti yhtiökumppanuutta.

Lopulta Maria Leino päätyi ottamaan kuitenkin koko yrityksen vastuulleen. Yrittäjäidentiteetti vaati silti vahvistusta, vaikka hän oli aina ajatellut yrittäjyyttä yhtenä mahdollisuutena. Leinon isä on yrittäjä ja kaikki työnantajat olivat aina olleet pieniä yrittäjiä.

Oppisopimuskoulutus omassa yrityksessä, StrateCom Oy:ssä, oli käytännöllinen valinta.

– Se on taloudellinenkin muoto. Opiskelu ei maksa juuri mitään, ja se on hyvin sovitettavissa muuhun elämiseen. Kaikki tekeminen oli myös mahdollista viedä hyvin konkreettisesti oman yrityksen toimintaan, Leino sanoo.

Ensimmäinen vaihe oli liikeidean täsmentäminen. Miksi yritys on olemassa, ja keitä varten. Liiketoimintasuunnitelman laatimisen ja sen toteuttamisen kautta Leinon työhön tuli suunnitelmallisuutta – ja tekemisestä tavoitteellisempaa.

– Uskon, että yrityksen kuva myös ulospäin on parantunut. Olen panostanut viestintään, ja alkanut kerätä enemmän asiakaspalautetta.

– Parasta on kuitenkin ollut, että koulutus selkeytti niitä rooleja, mitä minulla yrittäjänä on. On huolehdittava taloudesta, tuotekehityksestä, markkinoinnista ja tuotannosta. Opin näkemään, mitä kukin rooli vaatii minulta yrityksen näkökulmasta. Minulla ei ole vakituista henkilökuntaa ja asiantuntijatyön teen itse, Maria Leino selittää.

Yrityskummi ohjaajana

Yksinyrittäjänä toimiva Maria Leino koki hyötyvänsä myös verkostoitumisesta muiden yrittäjien kanssa.

– Opiskelun lähipäivinä käytiin hyviä keskusteluja. Opiskelijat olivat eri aloilta, mikä toi keskusteluihin rikkautta, kiittää hän. Ryhmän parempaa integroitumista hän sen sijaan kaipasi.

Oppisopimuskoulutuksen ohjaajana hänellä toimi yrityskummi, jota Leino edelleenkin tapaa parin kuukauden välein ja tarvittaessa.

– Häneltä sain tukea myös yrityskauppaan, ja olemme harjoitelleet yhdessä myös yrityksen hallituksen toimintaa.

Maria Leino suoritti yrittäjän ammattitutkinnon viime marraskuussa. Valmistujaisjuhlassa hänet palkittiin vuoden 2014 oppisopimusopiskelijana. Perusteluissa sanottiin, että hän on esimerkillisesti onnistunut kytkemään opinnot ja itsensä kehittämisen kasvuhakuisen yrityksensä kilpailukyvyn parantamiseen.

Tämä ei kuitenkaan riittänyt Leinolle. Lähes välittömästi hän aloitti uuden oppisopimuskoulutuksen. Tarkoituksena on suorittaa vielä yritysneuvojan erikoisammattitutkinto, josta hän katsoo olevan apua laajemman asiakasnäkökulman saamisessa.

Lähde: Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti