EK: Teollisuus lisää investointejaan maltillisesti

Teollisuusyritysten Suomeen tekemät investoinnit ovat kasvamassa kevyesti, ilmenee Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) investointitiedustelusta.

Investointeja tehdään tänä vuonna noin kuusi prosenttia viime vuotta enemmän.

Investointien arvo nousisi vajaaseen 3,8 miljardiin euroon. Viime vuonna investointeja tehtiin 3,1 miljardin euron edestä, mikä on EK:n mukaan huomattavan vähän.

Valtaosa uusista investoinneista tehdään teknologia- ja kemianteollisuudessa. Suunnitelluista investoinneista 37 prosenttia on laajennuksia.

Investointivilkkaus ei EK:n mukaan riitä korvaamaan pääomakannan kulumista. Suomessa myös investoidaan jonkin verran vähemmän kuin muissa Länsi-Euroopan maissa.

Kun mukaan lasketaan energia-alan investoinnit, odotetaan määrän olevan tänä vuonna 5,5 miljardia euroa.

Lähde: Turun Sanomat