Ruokaketju on vakavasti otettava bisnes

Ruokaketju on merkittävä aluetaloudellinen toimija Varsinais-Suomessa. Sen suora työllistävä vaikutus on 17 000 henkilöä. Jos elintarvikealan pk-yritysten kasvuennusteet toteutuvat, niin vuoteen 2020 mennessä ruokaketjuun syntyy lähes 3 000 uutta työpaikkaa ja se aikaansaa 344 miljoonan euron lisäyksen maakunnan laskennalliseen bruttokansatuotteeseen.

Viime vuoden lopussa päättynyt Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke, VARRU, teki ruokaketjua tunnetuksi neljän vuoden ajan. Ruokaketju tunnetaan ja tunnustetaan nyt yhdeksi Varsinais-Suomen keskeisimmiksi toimialoiksi niin työllisyysvaikutusten kuin bruttokansantuotteen merkityksessä. Ruokaketjusta on tullut vakavasti otettava bisnes.

– Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke, VARRU, onnistui toimenpiteissään ja vaikuttavuudessaan hyvin. Erityisesti hanke onnistui saamaan ruokaketjulle ja koko alalle arvostusta. Ruokaketjusta on tullut vakavasti otettava bisnes ja kiinnostava investointien kohde nyt ja tulevaisuudessa, summaa hankkeen projektipäällikkö Johanna Mattila.

Vuosina 2011-2014 toteutettu hanke oli mittava panostus maakunnallisen ruokaketjun kehittämiseksi. Hankkeen kohderyhmänä olivat Varsinais-Suomen elintarvikeketjun toimijat pellolta pöytään ja takaisin pellolle -periaatteella.

Ruokaketju tuo Varsinais-Suomeen työtä ja hyvinvointia

Ruoantuotannon aluetaloudellisen vaikuttavuuden selvitys lisäsi alan strategista painoarvoa ja toimi oivallisena lobbauksen välineenä poliittisessa päätöksenteossa. Lisäksi VARRU vaikutti ja osallistui aktiivisesti Varsinais-Suomen Maakuntastrategiatyöhön, jossa lähiruoalla on selkeää painoarvoa.

VARRU teki työtä alan imagon ja tunnettuuden parantamiseksi. Ruokaketju sai paljon näkyvyyttä alueen eri medioissa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä kunnissa. Ala tunnetaan ja tunnustetaan yhdeksi Varsinais-Suomen keskeisimmiksi toimialoiksi niin työllisyysvaikutusten kuin bruttokansantuotteen merkityksessä.

VARRU verkostoi ja loi monipuolisia yhteistyöalustoja eri kehittäjien ja yritysten välillä. Vaikka verkostoituminen ja yhteistyö olivat hankkeen kantavia teemoja ja edistystä asian parissa tapahtui, on yhteistyön kehittämiselle tarvetta myös jatkossa. Yhteistyön ja verkostoitumisen lisäksi tulevaisuuden kehittämistoimenpiteissä korostuu entistä yrityslähtöisempi ote sekä monipuolinen erilaisten yhteistyöfoorumien hyödyntäminen.

Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanketta toteutti Turun yliopisto.

Lähde: Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti