Caruna investoi yli neljä miljoonaa euroa sähkönsiirtoverkkoon Halikossa

Sähkönsiirtoyhtiö Caruna käynnistää Halikossa paikallisesti merkittävän sähköverkon parannushankkeen. Caruna investoi sähköverkon parannustoimenpiteisiin alueella yhteensä noin 4,1 miljoonaa euroa. Investoinnin työllistävä vaikutus alueella vastaa noin 41 henkilön vuosittaista työmäärää.

Seuraavan kahden vuoden aikana verkkoa parannetaan Halikossa Halikon sähköaseman alueella. Hankkeen ansiosta alueen asukkaat saavat jatkossa entistä luotettavammin sähköä. Toimenpiteillä saadaan noin 900 asiakasta lisää säävarman verkon piiriin.

Kaapeloinnilla varmistetaan alueen sähkönsaantia

– Hankkeen tarkoituksena on korvata vanhaa ja huonokuntoista ilmajohtoverkkoa luotettavammalla maakaapeliverkostolla. Kaapelointitöiden lisäksi pylväsmuuntamoita korvataan ulkoisia olosuhteita paremmin kestävillä puistomuuntamoilla ja lisätään sähköverkkoon automaatiota, jotta vianpaikannus nopeutuu ja sähköt saadaan palautettua nopeammin vikatilanteessa. Näillä kaikilla toimenpiteillä parannetaan alueen sähkön toimitusvarmuutta, verkostopäällikkö Henrik Suomi Carunasta kertoo.

Halikossa tehdään kolme suurempaa projektikokonaisuutta. Projekteissa saneerataan nykyistä ilmajohtoverkkoa maakaapeliksi Halikon sähköasemalta Hajalan sekä Kokkilan suuntaan ja kaapeloidaan sähköaseman lähellä sijaitsevan Mustamäen alueen keskijännitejohtoja. Maakaapelia rakennetaan yhteensä noin 94 kilometriä ja puistomuuntamoita rakennetaan noin 56 kappaletta. Ilmalinjaa puretaan kaiken kaikkiaan noin 77 kilometriä.

– Projektit parantavat huomattavasti Halikon sähkön toimitusvarmuutta. Hankkeen vaikutuspiirissä on teollisuutta ja pientaloja, joiden sähkönsaanti saadaan näillä toimilla säävarmaksi, Henrik suomi kertoo ja jatkaa:

– Projektien maastosuunnittelu on alkanut ja aikataulut tarkentuvat kevään aikana. Työt tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2016 loppuun mennessä.

Lähde: Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti