Ylijohtaja Puolitaival: Irtisanottavien määrä pieneni

ELY-keskusten yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Vajaa kolmannes säästöistä toteutetaan irtisanomisilla. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Kimmo Puolitaival on helpottunut, koska irtisanottavien kokonaismäärä jäi aiottua pienemmäksi.

– Onneksi neuvotteluissa pystyttiin selkeästi vähentämään irtisanomistoimien kohteeksi joutuvien määrää eläköitymisratkaisuilla ja muiden menoerien tiukalla karsinnalla, kertoi Puolitaival.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen osalta alustava irtisanottavien määrä on 12. ELY-keskuksen henkilöstö on syksyn aikana supistunut merkittävästi määräaikaisten projektien päättymisen takia. ELY-keskuksen palveluksessa on 280 henkilöä.

– Aluetasolla sopeuttamistoimet heijastuvat ELY-keskuksen rakenteeseen. Tiivistämme ja madallamme organisaatiota ja monipuolistamme toimenkuvia, kommentoi Puolitaival.

– Myös palvelutuotantoja on ryhdytty keskittämään nopealla aikataululla ja tällä on varmistettu, että ELY-keskukset selviävät tehtävistään pienemmällä henkilömäärällä.

Esimerkki tehtävien keskittämisistä on vuoden vaihteessa voimaan astunut kalatalouspalveluiden keskittäminen kolmeen suuralueeseen. Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa rannikon kalataloustehtävistä Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen alueella.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

– Ensi töiksemme avaintehtävien määrittelyn kautta selvitämme, mistä tehtävistä täytyy luopua. Turvaamme palvelukykyä lisäämällä ELY:n sisäistä ja ulkoista yhteistyötä ja panostamalla prosessien sähköistämiseen, sanoo Puolitaival.

– Tämä kaikki huomioon ottaen meillä on vuoden 2016 alusta entistä iskukykyisempi ELY-keskus, joka on yhteistyökykyinen ammattilaisten organisaatio.

Lähde: Aamuset