Työ- ja elinkeinoministeriö: Työvoimapalveluihin lisää asiakaslähtöisyyttä ja tuloksellisuutta

Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi, että työmarkkinoiden rakennemuutos ja julkisen talouden kestävyyden turvaaminen edellyttävät julkisten työvoimapalveluiden uudistumista. Palveluja tulisi kehittää entistä asiakaslähtöisempään suuntaan ja toiminnassa keskittyä tuloksiin toimintojen ylläpitämisen sijaan, työ- ja elinkeinoministeriön 15. tammikuuta julkaisemassa raportissa todetaan.

Hallinnolliset rakenteet kaipaavat yksinkertaistamista ja digitalisaation mahdollisuudet tulisi hyödyntää täysimääräisesti, työpolitiikan palvelurakennearvioinnissa todetaan.

– Suomessa eletään voimakkaan rakennemuutoksen aikaa. Työllisyyden kohentamisessa ja työmarkkinoiden toimivuuden tukemisessa julkisilla työvoimapalveluilla on aivan keskeinen rooli. Laajamittainen, kansainvälisiin kokemuksiin ja kansalliseen valmistelutyöhön perustuva arviointityö tarjoaa erinomaisen pohjan palvelujen kehittämiseen, työministeri Lauri Ihalainen (sd.) toteaa.

Asiakaslähtöisyyttä raportissa vahvistettaisiin ottamalla palvelujen käyttäjät vahvemmin mukaan palvelujen toteuttamiseen ja kehittämiseen. Etenkin tiedonkulkua olisi varaa tehostaa.

Palvelujen tuottamisessa ja johtamisessa tulisi raportin mukaan kiinnittää nykyistä enemmän huomiota tuloksellisuuteen esimerkiksi seuraamalla, missä määrin palveluilla kyetään vähentämään työttömyysjaksoja tai tehostamaan avoimien työpaikkojen täyttymistä. Myös kansalaiset ja sidosryhmät kaipaavat enemmän tietoa palvelujen tuloksellisuudesta.

– Työvoimapalvelujen kansantaloudellinen merkitys on huomattava. Uusissa työvoimapoliittisissa hankkeissa olemme kiinnittäneet tuloksellisuuteen erityistä huomiota. On tärkeää, että palvelujen tuloksellisuudesta ja kansantaloudellisista vaikutuksista viestitään selkeästi niin hallinnon sisällä kuin sidosryhmille ja kansalaisille, Ihalainen painottaa.

– Julkisen työvoimapalvelun toiminta on jo nykyisellään varsin tehokasta. Viime vuonna valmistunut selvitys osoitti, että yritykset ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä TE-toimistojen palveluihin. Tästä on hyvä ponnistaa kohti vielä parempia palveluja.

Arviointi osoittaa, että digitaalisuus on liian usein ymmärretty suppeasti vain tehokkuuteen liittyvänä tekijänä. Kansainväliset esimerkit kuitenkin osoittavat, että digitaalisuus tarjoaa mahdollisuuksia myös asiakaslähtöisten palvelujen kehittämiseen. Toimivat palvelut edellyttävät lisäksi yksinkertaista ja tehokasta hallintorakennetta, joka mahdollistaa hallinnonalojen yhteistyön sekä huomioi työmarkkinoiden alueelliset tarpeet.

– Arviointi on toteutettu laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken ja esitykset ovat yhteinen näkemys siitä, miten entistä paremmat palvelut taataan asiakkaille. Osa suosituksista on jo viety toimeenpanoon arvioinnin aikana, mutta suurin työ on vielä edessä. Tuleva hallitusohjelma on keskeinen väline toimeenpanon varmistamiseksi, Ihalainen muistuttaa.

Työpolitiikan palvelurakennearviointi: asiakaslähtöisempää ja tuloksellisempaa palvelua -raportti on luettavissa ministeriön verkkosivuilla.

Lähde: Aamuset