Kauppakeskus Mylly valmistautuu laajennukseen

Kauppakeskus Myllyn tämän vuoden joulumarkkinoille avautuva laajennus etenee suunnitellusti ja alkaa nyt hahmottua selkeänä kokonaisuutena kauppakeskuksen länsipäässä. Laajennuksen kokonaispinta-ala käsittää yli 20.000 m2 investoinnin arvon ollessa 50 miljoonaa euroa. Laajennusta edeltävät liikennejärjestelyt on saatu Myllyn itäpään osalta valmiiksi. Uudet liikennevalot helpottavat ja nopeuttavat asiointia myös kiireisinä aikoina.

Kauppakeskuksen kävijämäärät ovat pysyneet vakaana

Myllyn viime vuoden asiakasmäärä pysyi vakaana (kasvua 0,06 %) ja oli yhteensä 4,4 milj. asiakasta. Kokonaismyynti Myllyssä laski 4 %. Toisaalta vertailukelpoinen, vuokrattavissa oleviin neliöihin suhteutettu myynti laski vain 1,2 %.

– Laajennushankkeen johdosta liiketiloja on jo nyt poissa käytöstä. Olemmekin tyytyväisiä siihen, että olemme pystyneet palvelemaan sekä vuokralaisiamme, että kuluttaja-asiakkaitamme siten, että kävijämäärämme on pysynyt vuoteen 2013 verrattuna samalla tasolla, kertoo Kauppakeskus Mylly Oy:n toimitusjohtaja Pertti Vikkula.

Muutostyöt näkyvät Myllyn sisäpuolella nk. sauma-alueilla sijaitsevien liiketilojen sulkemisena valmistelevien töiden alettua. Sauma-alueilla toimiville yrityksille järjestetään väliaikaiset liiketilat ja liiketoiminta jatkuu keskeytyksettä koko laajennusurakan ajan.

Myös kuluttaja-asiointi tulee kuluvana vuonna sujumaan Myllyssä yhtä mutkattomasti kuin aikaisemminkin. Ensi kesän aikana viimeistellään uuden ja nykyisen osan yhdistäminen. Rakennustyö sauma-alueilla tapahtuu suojaseinien takana ja vaikutuksia asiakkaan näkökulmasta normaaliin asiointiin ei ole. Myllynkatu saa uuden ulottuvuuden kun kaikki on valmista. Tällä hetkellä lähes suoraan katuun syntyy luonnollinen kierto ja länsipäähän syntyy yksi uusi sisäänkäynti. Laajennusosa on pääosin kaksikerroksinen.

Liiketilojen vuokraus etenee aikataulun ja tavoitteiden mukaisesti

– Tällä hetkellä vuokrauksen pääpaino on keskittynyt pienempiin liiketiloihin. Myllyssä toimii jo nykyisellään pienempiä, yrittäjälähtöisiä liikkeitä ja palveluita. Olemme mielissämme siitä, että pystymme kauppakeskusympäristönä tarjoamaan toimintaedellytykset niin pienille kuin suurillekin liikkeille ja palvelemaan näin myös asiakkaitamme monipuolisesti, valottaa Vikkula.

Laajentuvan Kauppakeskus Myllyn harjannostajaisia vietetään 11.2.

Lähde: Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti