Turun AMK kiinnosti syksyn yhteishaussa

Turun ammattikorkeakoulun 220 aloituspaikkaa haki syksyn yhteishaussa yhteensä 3126 hakijaa.

Haku oli ensimmäinen korkeakoulujen yhteishaku, jossa samassa haussa olivat mukana sekä ammattikorkeakoulut että yliopistot.

Ensimmäiseksi hakutoiveekseen Turun AMK:n oli merkinnyt 1407 hakijaa eli noin kuusi hakijaa aloituspaikkaa kohden.

Uusi hakutapa tuo muutoksia hakijalle. Jatkossa hakijan on mietittävä entistä tarkemmin, mihin hän haluaa hakea. Hakijalla on käytössään kuusi hakutoivetta, jotka hän merkitsee mieluisuusjärjestykseen. Hakijalle tarjotaan opiskelupaikkaa ylimmästä toiveesta, johon hänen pisteensä riittävät.

Turun AMK:n syksyn yhteishaussa eniten hakijoita keräsi Salon sosionomikoulutus. Ensimmäiseksi hakutoiveeksi sen oli valinnut 351 hakijaa. Yhteensä hakijoita sosionomikoulutukseen oli 596 ja aloituspaikkoja 20.

Sosionomikoulutuksen lisäksi suosittuja hakukohteita olivat Turun ensihoitaja- ja terveydenhoitajakoulutukset. Kummassakin oli 20 aloituspaikkaa ja yli 200 ensimmäisen hakutoiveen hakijaa.

Kaikkiin Turun AMK:n hakukohteisiin oli aloituspaikkoihin nähden vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita, jotka olivat merkinneet hakukohteen ensimmäiseksi hakutoiveekseen.

– Sosiaali- ja terveysalalla hakijamäärät olivat erinomaiset. Uusia opiskelijoita aloittaa nyt tammikuussa yhteensä 180, toteaa koulutusjohtaja Marjut Putkinen Turun AMK:n Terveys ja hyvinvointi -tulosalueelta.

Myös konetekniikan insinöörikoulutukseen oli paljon hakijoita, 3,5 ensisijaista hakijaa aloituspaikkaa kohti.

– Se on erinomainen tulos erityisesti Varsinais-Suomen elinkeinoelämän kannalta, missä koneinsinööreille on uudelleen kasvuun lähteneen telakkateollisuudenkin kannalta paljon kysyntää, iloitsee Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalueen koulutusjohtaja Liisa Kairisto-Mertanen.

Nyt Turun ammattikorkeakoulussa on käynnissä kevään 2015 ensimmäinen yhteishaku, jossa haussa ovat vieraskieliset koulutukset.

Lähde: Turun Sanomat