Lakimuutos ajoi ennätysmäärän kiinteistövälittäjiä kokeisiin

Syksyn 2014 kiinteistövälittäjäkokeessa ennätyksiä rikottiin kokeeseen osallistuneiden ja läpi päässeiden määrässä.

LKV-pätevyyden sai 205 välittäjää ja LVV-pätevyyden 19 välittäjää. Kiinteistönvälitysalan kokeet vetivät marraskuussa yhteensä 570 kokelasta. LKV eli laillistettu kiinteistönvälittäjä -kokeen suoritti 537 kokelasta, joista 38 prosenttia eli 205 kokelasta läpäisi kokeen hyväksytysti.

LVV- eli laillistetun vuokrahuoneiston välittäjän pätevyyden sai 19 kokelasta eli 58 prosenttia osallistujista. Luvut ovat ennätyksiä osallistujamäärän osalta. LKV-kokeen hyväksyttyjen määrässä tehtiin myös ennätys.

– Kokeiden suosio onkin kasvanut viime vuosina. Yhtenä syynä on välitystoimintaa koskeva lainmuutos, joka on jo johtanut siihen, että yhä useammat välittäjät suorittavat ammattipätevyyttä osoittavan välittäjäkokeen, kertoo Keskuskauppakamarin lakimies Antti Turunen.

Vuonna 2016 voimaan astuva lainmuutos edellyttää, että jokaisen välitysliikkeen välittäjistä vähintään puolella on oltava välittäjäkokeessa osoitettu ammatillinen pätevyys.

– Aiemmin on riittänyt, että LKV-pätevyys on vähintään yhdellä välittäjäliikkeessä toimivalla välittäjällä, sanoo Turunen.

Lähde: Yrittäjät.fi