Sokotel Oy aloittaa yt-neuvottelut

SOK:n majoitus- ja ravitsemiskauppaa harjoittava tytäryhtiö Sokotel aloittaa yt-neuvottelut, jotka voivat johtaa enimmillään 120 henkilön osa-aikaistamiseen ja enintään 20 henkilön irtisanomiseen.

Syyksi ilmoitetaan yleinen taloustilanne sekä majoitus- ja ravitsemisalan suhdanteen viime vuosien heikko kehitys Suomessa. Kotimaisen kysynnän heikentymisen lisäksi vaikeuksia on lisännyt kansainvälisen markkinatilanteen kiristyminen, erityisesti venäläisten matkailijoiden määrän väheneminen. Vaikean markkinatilanteen ennustetaan jatkuvan myös tulevina vuosina.

Sokotel Oy:n toimitusjohtaja Tapio Satan mukaan kysynnän kausivaihtelut ovat alalla entistä voimakkaampia. Samaan aikaan ennustettavuus on entistä vaikeampaa. Yhtiössä tehostettiin toimintaa merkittävästi jo viime vuonna, mutta toimet eivät ole olleet vielä riittävät, koska tulevaisuudennäkymät ovat heikentyneet.

– Pääpaino uudelleenjärjestelyissä on ravintolatoiminnoissa, joissa tuottavuuden parantaminen on erityisesti tarpeen. Samalla on tarkoitus kehittää ja tehostaa yhtiön organisaatio- ja johtamisrakenteita, Satta kertoo.

Organisaatiouudistukseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät 15. tammikuuta. Neuvottelut koskevat kaikkia Sokotelin työntekijöitä lukuun ottamatta myyntitoimintoja ja pääkaupunkiseudun myyntipalvelua. Neuvotteluiden piirissä on 1 190 työntekijää Sokotelin operoimissa hotelleissa ja ravintoloissa sekä yhtiön tukitoiminnoissa. Tavoitteena on, että suunnitelmat toimintojen uudelleenjärjestelyistä olisivat valmiit helmikuun loppuun mennessä.

Sokotel Oy on SOK:n matkailu- ja ravitsemisliiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö, joka operoi Suomessa kuutta Radisson Blu Hotellia ja 16 Sokos-hotellia. Sokotelin toiminta keskittyy pääkaupunkiseudulle, mutta se operoi hotelliyksiköitä myös Vaasassa, Turussa, Tampereella ja Oulussa.

Lähde: Aamuset