Turun AMK:lle myönnettiin 900000 euron strategiarahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Turun ammattikorkeakoululle 900 000 euron strategiarahoituksen.

Rahoitus on myönnetty Lounais-Suomen ammattikorkeakoululiittouman ja lounaisrannikon meriklusterin kehittämiseen.

– Tiukassa kilpailutilanteessa saatu rahoitus osoittaa, että tekemillämme esityksillä katsotaan ministeriössä olevan vahva alueellinen tarve ja uskottavan konkreettiset etenemissuunnitelmat, Turun ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila toteaa.

Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen liittouma CoastAL tukee koko Lounais-Suomen kehittymistä. Liittouman työ on käynnistynyt vuoden 2014 aikana yhteisten toimintojen suunnittelulla ja pilottiprojekteilla. Satakunnan ammattikorkeakoululle ministeriö myönsi 800 000 euroa samaiseen kehitystoimintaan.

Turun ammattikorkeakoulussa meriklusteri nähdään alueen keskeisenä toimialana. Strategiarahoituksella ammattikorkeakoulu vahvistaa tukeaan alan kehittämiselle muun muassa syventävän koulutuksen ja käytännöllisten kehittämisprojektien kautta.

Lähde: Turun Sanomat