Salon seudun kunnat etsivät uusia tapoja työllistää

Salon seudun kunnat etsivät parhaillaan keinoja, joilla pitkäaikaistyöttömiä voidaan työllistää ensi vuonna. Vuoden alussa voimaan tuleva lakimuutos tiukentaa rajusti kuntien velvollisuuksia tarjota työttömille työtä. Saloon palkataan ensi vuonna neljä projektityöntekijää kehittämään pitkäaikaistyöttömien kuntouttavaa työtoimintaa. Sauvo palkkaa elinkeino- ja työllistämiskoordinaattorin hoitamaan työllisyyttä.

Somero etsii työttömille uusia töitä. Heitä aiotaan käyttää muun muassa ulkoalueiden hoidossa ja apuna vanhustenhuollossa. Kemiönsaari perustaa työttömiä työllistääkseen kierrätyskeskuksen ja Sauvo käyttää työttömiä avuksi remonteissa.

Lakimuutoksen myötä kunnat joutuvat maksamaan Kelalle takaisin puolet yli 300 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuesta, kun nyt raja on 500 päivää. Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen kuvaa kuntien maksuosuuksien korotuksia kohtuuttomiksi.

– Soveliaisuuden raja on ylitetty. Hyväksyn sen, että kunnat osallistuvat jollain tavoin työllisyyden hoitoon, mutta nyt valtio siirtää kunnille valtavasti menoja. Kunnilla on kuitenkin vain vähän mahdollisuuksia vaikuttaa työllisyyteen, Suikkanen korostaa.

Salon seudun kuntien maksuosuuksien arvioidaan kasvavan ensi vuonna yli kahdella miljoonalla eurolla.

Lähde: Salon Seudun Sanomat