Työllisyyskatsaus 11/2014

Uusien työpaikkojen määrä kasvussa – ja työttömien

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli marraskuun lopussa 28 400 työtöntä työnhakijaa. Marraskuun aikana työttömien määrä kasvoi 400 henkilöllä. Viime vuoden marraskuusta määrä kasvoi 2 600 henkilöllä eli 10,1 prosentilla, kun koko maassa työttömien määrä kasvoi 10,3 prosentilla.

Marraskuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 1,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin, eli 12,5 %. Koko maassa osuus kasvoi 1,2 prosenttiyksiköllä, ollen 12,5 %. Näin Varsinais-Suomessa työttömyysaste on yhtä suuri kuin koko maassa ja samalla se on maan neljänneksi pienin.

Työttömien määrä kasvoi vuodentakaisesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Varsinais-Suomessa työttömien määrä kasvoi hieman hitaampaan tahtiin kuin koko maassa, kun esimerkiksi Uudellamaalla ja Pohjanmaalla työttömyyden kasvu oli sitä selvästi nopeampaa. Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten osalta määrän kasvu jatkui lähes kaikkien ELY-keskusten alueilla. Pitkäaikaistyöttömien määrä on poikkeuksellisesti supistunut Pohjois-Karjalassa kesäkuusta alkaen.

Joulukuun aikana työttömien määrä yleensä kasvaa ja niin tapahtuu Varsinais-Suomessa tälläkin kertaa.

Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus