Nuorista 46 prosenttia kaipaa lisätöitä

– Nykyistä enemmän työtä haluaa SAK:n tutkimuksen mukaan 25 prosenttia SAK:laisista. Lisätöitä kaipaavien määrä on kasvanut aiemmista tutkimuksista (2012: 23 prosenttia, 2009: 14 prosenttia).

– Alle 30-vuotiaista halusi lisätöitä nyt peräti 46 prosenttia, kun luku oli kaksi vuotta sitten 33 prosenttia.

– Vähemmän töitä haluaisi tehdä kymmenen prosenttia. Vielä kaksi vuotta sitten työaikaansa halusi lyhentää 14 prosenttia vastaajista.

– Rahat vai polkupyörä -kysymyksessä haluttiin tietää, ottaisiko ihminen ennemmin palkankorotuksen vai lisää vapaa-aikaa. Palkankorotuksen valitsevien määrä on kasvanut 58 prosenttiin (2012: 53 prosenttia).

– SAK:n työolobarometriin haastateltiin helmi–maaliskuussa yli 1 200 työssäkäyvää SAK:laista. Tutkimuksen virhemarginaali on vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lähde: Turun Sanomat

Lue lisää: Taantuma laittaa työssäkäyviäkin pinteeseen