Ensimmäiset korkeakoulutetut asioimistulkit valmistuvat Diakonia-ammattikorkeakoulusta

Suomen ensimmäiset korkeakoulutetut asioimistulkit valmistuvat Diakonia-ammattikorkeakoulusta Helsingin ja Turun toimipisteistä perjantaina 19. joulukuuta. Valmistuneita on 13. Valmistuvista asioimistulkeista neljä toimii arabian kielellä, kolme persiaksi, kolme vietnamiksi, kaksi somalin ja yksi kurdin (sorani) kielellä.

Tutkinnon suorittaneet tulkit työllistyvät erilaisiin tulkkaus- ja käännöstehtäviin viranomaistahoilla, oikeus- ja kokoustulkkauksessa sekä kansainvälisissä tehtävissä. Koulutettuja tulkkeja tarvitaan myös maahanmuuttajien oman kielen ohjaustehtävissä. Koulutettujen tulkkien tarve kasvaa koko ajan maahanmuuton lisääntyessä.

Tulkkauspalvelut ja tulkkikoulutus edistävät Suomessa harvinaisten kielten käyttäjien mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan. Asioimistulkeista Saido Khalif Moalin ja Lul Alasow keräsivät opinnäytetyössään suomi–somali-terveyssanastoa. Hicham Adiouan, Ahmed Cherifi ja M’bark El Mamoun tutkivat lääketieteellistä sanastoa suomeksi ja arabiaksi sekä latinaksi ja englanniksi.

– Ensimmäiset Diakista valmistuneet opiskelijat ovat toimineet myös koulutuksen kehittäjinä. Se on ollut tärkeää tulevia opiskelijoita ajatellen. Diakin opinnoissa ylipäänsä työelämäyhteys on kiinteä, siksi näidenkin opiskelijoiden opinnäytetöistä moni vastaa suoraan työelämän tarpeisiin, kuten kipeästi kaivattu suomi–somali-terveyssanasto, Diakonia-ammattikorkeakoulun osaamisaluejohtaja Kirsi Sirola summaa.

Asioimistulkkauksen tutkinto on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkinto. Koulutusohjelma on laajuudeltaan 210 opintopistettä. Opiskelu kestää 3,5 vuotta. Asioimistulkin koulutuksen sisällöissä keskitytään tulkkaukseen ja kääntämiseen, tulkin ammatilliseen työnkuvaan ja ammattietiikkaan sekä erilaisiin asioimistulkkaustilanteisiin. Koulutukseen sisältyy myös työkielten ja -kulttuurien sekä erityisesti suomalaisen yhteiskunnan ja sen palvelurakenteen opintoja.

Lähde: Aamuset