Korkeasti koulutettujen työttömyys kasvoi

Yhä useampi korkeasti koulutettu on töitä vailla.

Tilastokeskuksen ennakkotiedoista ilmenee, että työttömyys on viime vuosina lisääntynyt etenkin niiden joukossa, jotka ovat suorittaneet vähintään alimman korkea-asteen tutkinnon. Esimerkiksi viime vuonna kasvua kertyi noin kolmannes toissa vuoteen verrattuna.

Suurinta korkeakoulutettujen työttömyyden kasvu oli luonnontieteiden ja tekniikan alalla. Yleisintä työttömyys kuitenkin oli humanistisella ja taidealalla, kun vähiten työttömiä oli terveys- ja sosiaalialalla.

Työssäkäyntitilastosta selviää, että kaikkiaan työikäisiä työttömiä oli Suomessa viime vuoden lopussa 328 000. Se oli lähes 47 000 henkeä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Vaikka työttömyys lisääntyi eniten korkeasti koulutettujen ryhmissä, niin heidän osuutensa kaikista työikäisistä työttömistä oli vain noin viidennes.

Lähde: Turun Sanomat