Arvio: Valtio joutuu vähentämään vielä 8000–10000 työpaikkaa

Leikkuri valtion työpaikoilla on viuhunut tänä vuonna tiuhaa tahtia. Virastot vuoronperään ovat ilmoittaneet valtion säästösyihin vedoten, että työpaikkoja pitää vähentää.

Suomen Kuvalehti pyysi Valtion työmarkkinalaitokselta tilastoja irtisanotuista. Tiedot eivät ole tarkkoja mutta antavat kokonaiskuvan virastojen irtisanomismääristä.

Evira irtisanoi 45, Hätäkeskuslaitos 29, Tietotekniikkakeskus Haltik 27, Tietopalvelukeskus TIKE 11, Opetushallitus 21, Taiteen edistämiskeskus 7, THL 44, VTT 250 ja Puolustusvoimat 126. Yhteensä virastojen, joiden rahoitus tulee suoraan valtion budjetista, irtisanomismäärä on noussut tänä vuonna ainakin 560:een.

Myös eläkepoistumien kautta on vähennetty työntekijöitä, sillä kaikkia tehtäviä ei ole täytetty uudelleen.

Lisäksi YT-neuvottelut ovat kesken ainakin ELY-keskuksissa, joissa vähennystarve on 700 ihmistä. Tilastokeskuksen sen sijaan pitäisi vähentää 70 työntekijää ja Säteilytyrvakeskus STUKin 30. Näiden virastojen irtisanomismäärät tarkentuvat todennäköisesti ensi vuoden puolella.

Yhteensä YT-neuvottelut ovat koskeneet yli 8000:aa valtion työntekijää tänä vuonna. Irtisanomisten syynä on valtion budjettirahoituksen kutistuminen.

Valtion työntekijöiden määrä on laskenut eri säästö- ja tehostamisohjelmien tuloksena vuodesta 2010 alkaen tasaisesti. Vielä 2010 työntekijöitä oli valtiolla noin 86 000, kun viime vuonna työntekijöiden määrä oli laskenut noin 81 000:een.

Myös tulevaisuudessa valtion työntekijöiden määrä laskee valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkion mukaan.

”Jos taloustilanne ei parane, niin se johtaa valtion henkilöstön merkittävään vähentämiseen tulevaisuudessa”, Sarkio sanoo.

Seuraavalla hallituskaudella (2015–2018) irtisanomiset ja väen vähentäminen eläkepoistumien kautta voivat nousta tuhansiin.

”Pahin skenaario meidän laskelmissa on 8000–10000 valtion työpaikan vähentyminen, mutta se vaatii poliittista arvokeskustelua”, Sarkio sanoo.

Arvokeskustelulla Sarkio tarkoittaa käytännössä sitä, mikä on poliitikkojen mielestä oikea määrä työntekijöitä esimerkiksi poliisissa, tullissa, ELY-keskuksissa tai eri virastoissa.

Sarkion mielestä valtion työntekijöiden vähentäminen puhtaasti säästöjen näkökulmasta on ongelmallista, koska yleensä henkilöstösäästö kasvattaa valtion muita menoja.

”Valtio ei säästä samalla tavalla kuin yksityinen vähentäessään työntekijöitään, koska valtio joutuu maksamaan työttömyys- ja sosiaaliturvasta sekä uudelleen kouluttamisesta merkittävän osan. Todelliset säästöt ovat murto-osa siitä, mitä yksityinen säästää irtisanomisilla”, Sarkio sanoo.

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan Suomen kansantalouden terve toiminta vaatisi 200 000 työpaikan lisäystä yksityiselle sektorille vuoden 2020 loppuun mennessä. Tällä hetkellä julkisella sektorilla työskentelee noin joka neljäs suomalainen.

Lähde: Suomenkuvalehti.fi