Suurimpien työttömyyspäivärahojen taso laskee

Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan laskentasääntöä muutetaan niin, että ylempien ansiopäivärahojen taso alenee hieman. Ansiosidonnainen päiväraha laskee niillä, joiden päivärahan perusteena oleva palkka ylittää 3 115 euroa kuukaudessa. Viime vuonna tällaisia henkilöitä oli noin 50 000. Ansiosidonnaista päivärahaa sai viime vuoden aikana noin 292 000 henkilöä.

Enimmillään ansiosidonnainen päiväraha laskee 82 eurolla kuukaudessa. Muutos koskee vain niitä ansiosidonnaisen päivärahan saajia, joiden päiväraha lasketaan ensimmäistä kertaa tai uudelleen ensi vuonna tai myöhemmin. Maksussa olevat päivärahat eivät laske vuodenvaihteessa.

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta sekä pitkän työuran päätyttyä 90 päivältä maksettavaa korotettua ansio-osaa alennetaan laskentasääntöä muuttamalla. Korotetulla ansio-osalla korotettu ansiopäiväraha on uusilla laskentasäännöillä 2 000 euron palkasta 91 euroa alempi, 3 000 euron palkasta 163 euroa alempi ja 4 000 euron palkasta 289 euroa alempi kuukaudessa. Tämä muutos koskee vain uusia korotettuja ansio-osia.

Ansio-päivärahan laskentasääntöihin tehtävät muutokset alentavat työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitettavia ansiopäivärahamenoja noin 50 miljoonalla eurolla. Muutoksessa toteutetaan hallituksen maaliskuinen kehyspäätös työttömyysturvamenojen säästöistä.

Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista torstaina 11. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina. Ne tulevat voimaan ensi vuoden alussa.

Lähde: Aamuset