Turun AMK:n opiskelijat yritysten kehitystyössä

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijatiimit ovat tämän syksyn ajan päässeet kiinni konkreettiseen tekemiseen ratkoessaan ammattikorkeakoulun Yrityskeitaassa saamiaan oikeita toimeksiantoja. Yrityskeidas on tarjonnut alkaville ja jo olemassaoleville yrityksille yrittäjyyden opiskelijoiden sparrausapua monenlaisissa yksittäisissä ongelmissa.

Opiskelijoita ovat työllistäneet myös toimeksiannot, joita on tullut muun muassa Kaarinan Kehitys Oy:lta sekä yrityspalvelukeskus Potkurilta.

Potkurille opiskelijat ovat suunnitelleet tilaratkaisua sen uusiin tiloihin Kupittaan ICT-taloon.

– Kyseessä on nykyinen kirjasto. Tehtävänantona oli suunnitella sinne 12-14 toimistohuonetta ja yleiset tilat. Halusimme tehdä sen niin, että tila olisi oikeasti innovatiivinen ja innostava, esitteli Jesse Peltonen oman tiiminsä toimintaa Yrityskeitaan loppuseminaarissa perjantaina.

Potkurin edustajien toiveet oli huomioitu opiskelijoiden ehdotuksessa hyvinkin yksityiskohtaisesti, minkä lisäksi mukaan oli ujutettu hauskoja yksityiskohtia, kuten kasviseinä tai ulos kadulle näkyvä näyttävä valaisin, jonka avulla ohikulkijat voivat helposti paikantaa Potkurin.

– Emme halua mitään konservatiivista ratkaisua, vaan sellaisen, joka kantaa tulevaisuuteen, yritysasiamies Markku Määttänen totesikin. Opiskelijat olivat tilaratkaisun lisäksi miettineet myös Potkurin koko asiakasprosessia.

Loppuseminaarissa oli paikalla myös yrittäjiä, joiden toimeksiantoja opiskelijatiimit olivat ratkoneet.

Apua olivat saaneet muun muassa Jarno Kauppi ja Jyri Saarinen, jotka ovat vasta perustamassa mobiilipelifirmaa. Heille oli ollut suuri apu opiskelijoiden tekemästä selvitystyöstä eri applikaatioalustojen välisistä kustannuseroista.

– Oli tärkeää saada tällaista tietoa, mutta omat työt ovat pitäneet kiireisenä. Tieto on ollut hajautettuna verkkosivuille, mutta tiimi on onnistunut kokoamaan tiedon hyvin, he kiittivät.

Kaiken kaikkiaan ammattikorkeakoulun Yrityskeitaan tiimit ovat osallistuneet 25 eri yrityksen tai vastaavan tahon kehitystyöhön. Opiskelijat ovat selvittäneet esimerkiksi asiakassegmentoinnin, markkinoinnin ja verkostoitumisen tai yritystoiminnan alkuvaiheen ongelmia. Yrittäjät ovat saaneet apua muun muassa verkkosivujen kehittämiseen tai sosiaalisen median käyttöönotossa.

Opiskelijat ovat voineet hyödyntää monialaisesti yritystoiminnan opintojaan eri tulosalueilla, ja saada samalla käytännön kokemusta oikeasta yritystoiminnasta. Yrityskeidas on toteuttanut Turun ammattikorkeakoulun alueellista tehtävää uuden yrittäjyyden edistämisessä ja yritysten kilpailukyvyn parantamisessa.

Lähde: Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti