Työsuojeluviranomainen: Työelämän pelisäännöt koskevat myös kausityötä

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että joulun kiireapulaisiksi palkatut nuoret työntekijät on perehdytettävä hyvin työtehtäviinsä ja työpaikan sääntöihin. Yleensä joulunajaksi tehty määräaikainen työsuhde on lyhytkestoinen. Tästä huolimatta työsuhteen ehdoissa pitää noudattaa työlainsäädäntöä ja sovellettavan työehtosopimuksen määräyksiä.

Työsopimus on syytä tehdä kirjallisesti, vaikka suullinenkin on pätevä. 15-vuotias ja sitä vanhempi voi tehdä työsopimuksen itse. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen allekirjoittaa huoltaja tai nuori itse huoltajan suostumuksella. Työsopimus kannattaa laatia kahtena kappaleena, toinen työntekijälle, toinen työnantajalle. Työsopimuksesta on käytävä ilmi ainakin palkan määrä, työaika, työtehtävät, työsuhteen kesto, määräaikaisuuden peruste sekä sovellettava työehtosopimus.

Määräaikainen kausityö päättyy työsopimuksessa sovitun ajan kuluttua ilman irtisanomisaikaa. Työntekijällä on oikeus saada pyynnöstä työsuhteen päättyessä työtodistus. Työsuojeluviranomaisen mukaan työtodistus kannattaa aina pyytää, sillä se on tärkeä paperi uutta työtä tai koulutuspaikkaa haettaessa. Sillä voi osoittaa, että on jo hankkinut kokemusta työelämästä.

Palkanmaksun yhteydessä on aina annettava palkkalaskelma. Työntekijän kannattaa tarkistaa palkkalaskelmasta, että palkka mahdollisine lisineen on laskettu oikein. Erillisiä korvauksia tai lisiä, kuten sunnuntai-, ylityö- tai lomakorvauksia, ei saa sisällyttää peruspalkkaan, vaan ne tulee aina maksaa sen päälle ja eritellä palkkalaskelmassa.

Jos töissä on ongelmia, ne selvitetään ensisijaisesti työpaikalla. Työsuojeluviranomaiset antavat neuvoja ja ohjeita niin työntekijöille kuin työnantajillekin.

Lähde: Aamuset