Työttömänä 300 tai peräti 1 000 päivää? Korvausten maksamiseen puuhataan muutosta

Kuntien vastuuta työttömyysaikaisesta työmarkkinatuesta esitetään aikaistettavaksi aikaistetaan siten, että kunnat vastaavat 50 prosenttia työmarkkinatuen kustannuksista jo 300 työmarkkinatukipäivän jälkeen ja 70 prosenttia niiden henkilöiden osalta, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 1000 päivää.

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pitää kuntien roolin ja vastuun korostamista kannatettavana. Valiokunta pitää kuitenkin valtion kompensaatiota työllisyyden hoidosta kunnille riittämättömänä. Rahoitusmalli saattaa valiokunnan mielestä pahimmillaan johtaa palvelujen heikentymiseen ja aktiivitoimien vähenemiseen.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta puoltaa pitkäaikaistyöttömien työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun perustamista. Yhteispalvelua varten perusteta uutta organisaatiota, vaan kukin toimintamallissa mukana oleva viranomainen toimii omien toimivaltuuksiensa puitteissa.

Uusi laki kokoaa vaikeasti työllistyvien palvelut yhteen. Tavoitteena on vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä. TE-toimisto, kunnan sosiaalitoimi ja Kela arvioivat yhdessä millaisia palveluja työtön tarvitsee ja vastaavat työllistymisen etenemisestä ja seurannasta. Yhteispalvelu tehostaa eri toimijoiden yhteistyötä ja parantaa työttömille tarjottavia palveluita. Kohderyhmänä ovat yli vuoden työttömänä olleet. Alle 25-vuotiaat pääsisivät palvelun piiriin työttömyyden kestettyä kuusi kuukautta.

Esityksen mukaan jokaisen työ- ja elinkeinotoimiston alueella tulee olla vähintään yksi toimijoiden yhteinen yhteispalvelua tarjoava toimipiste. Valiokunta ilmaisee huolensa tarvittavien lähipalveluiden saavutettavuudesta ja tähdentää, että palvelupisteitä tulee olla riittävästi ja niiden palvelut helposti tavoitettavissa koko maassa.

Pitkät välimatkat ja niistä aiheutuvat kustannukset eivät saa muodostua palvelun saamisen esteeksi. Tarvittaessa palvelut on vietävä lähelle asiakkaita esimerkiksi tarjoamalla palvelua palveluautoista tai siten, että virkailijat matkustavat työttömän asuinpaikkakunnalle.

Lähde: Talouselämä