Turun ja Raision oppisopimusopiskelijat juhlivat valmistumista VPK-talolla

Turun ja Raision oppisopimusopiskelijat juhlivat valmistumistaan torstaina perinteisessä sadonkorjuujuhlassa VPK-talolla Turussa. Sadonkorjuujuhlan kohokohtana oli ansioituneiden oppisopimusopiskelijoiden ja -työnantajien palkitseminen stipendeillä ja kunniakirjoilla.

Stipendejä ja kunniakirjoja ei myönnetä pelkän opiskelumenestyksen perusteella, sillä palkitut ovat kunnostautuneet myös työyhteisönsä kehittämisessä. Oppisopimuskouluttajia palkittaessa huomiota on erityisesti kiinnitetty kunniakirjan saajan toimintaan myös oppisopimuskoulutuksen puolestapuhujana.

Vuoden palkittu oppisopimusopiskelija on yrittäjän ammattitutkinnon suorittanut yrittäjä Maria Leino StrateCom Oy:stä. Perusteluissa mainittiin vahva kiinnostus yrityksen johtamiseen niin viranomais- kuin liiketoimintanäkökulmasta. Leino on esimerkillisesti onnistunut kytkemään opinnot ja itsensä kehittämisen kasvuhakuisen yrityksensä kilpailukyvyn parantamiseen.

Raision palkittu oppisopimusopiskelija on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelija Tea Metsäranta. Perustelujen mukaan Metsäranta on alanvaihtajana itsenäinen ja aktiivinen opiskelija, jolla on ollut alusta alkaen selkeä tavoite opinnoilleen: valmistua kiitettävin tiedoin ja taidoin lähihoitajaksi. Hän on tuonut oppimansa teorian käytäntöön ja koko työyhteisölle. Metsäranta on tällä hetkellä uuden oppisopimusopiskelijan työpaikkaohjaajana.

Kunniakirjalla palkitut oppisopimuskouluttajat olivat Nuohoustoimi M. Korpinen Raisiosta ja Lastentalo Mukulax Oy Turusta. Mukulax Oy on jo pitkään kouluttanut nuoria sosiaali- ja terveysalan perushoitajatutkintoon. Yritys tarjoaa työpaikkoja peruskoulunsa päättäneiden nuorten pilotointikoulutukseen (monityönantajamalli) ja on ottanut aktiivisen roolin mallin toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Nuohoustoimi M. Korppisen yrittäjä Marko Korppinen on kouluttanut oppisopimuksella useita opiskelijoita nuohoojan ammattitutkintoon alalla, joka on perinteinen mestari–kisälliala. Nuohousalalle valmistuneet ovat työllistyneet hyvin ja kiittävät työnantajaa reiluksi ja hyvällä tavalla vaativaksi.

Turun ja Raision alueella on opiskellut viimeisen vuoden aikana oppisopimuksella noin 3 200 opiskelijaa yli 1 300 eri yrityksessä yli 150 eri tutkintoon. Suosituimpia tutkintoja ovat sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, laitoshuoltajan ammttitutkinto, tekniikan erikoisammattitutkinto ja liiketalouden perustutkinto (merkonomi).

Lähde: Aamuset