Nämä 3 ammattiryhmää saivat eniten töitä

Töitä riittää – jos olet myyjä, toimistosiivooja tai sosiaalialan hoitaja.

Tilastokeskuksen torstaina julkistaman työssäkäyntitilaston mukaan vuonna 2012 työmarkkinoille tuli noin 196 600 uutta työllistä. Opiskelijoita palkattiin eniten, noin 90 100 henkilöä. Työttömiä työllistyi noin 63 200 henkilöltä.

Uusien työllisten yleisimmät ammattiryhmät olivat myyjät (noin 15 000 henkilöä), toimistosiivoojat ja sosiaalialan hoitajat.

Kaiken kaikkiaan uusia työllisiä vuonna 2012 oli noin 24 900 vähemmän kuin vuonna 2011.

Yleisimmät ammattiryhmät uusilla työllisillä vaihtelivat sukupuolen ja iän mukaan. Uusista työllisistä vain 18–29-vuotiailla nuorilla yleisin ammattiryhmä naisilla ja miehillä oli sama eli myyjät.

Yrittäjiä uusista työllisistä oli 4,3 prosenttia eli noin 8 500 henkilöä. Miesten osuus oli hieman naisia suurempi, 54 prosenttia. Uusien yrittäjien tyypillisimmät ammattiryhmät olivat talonrakentajat, ravintolaesimiehet ja vuoropäälliköt, kauppiaat (pienyrittäjät) sekä kampaajat ja parturit (kaikissa henkilöitä noin 300).

Työpaikkojen määrä on ollut vuodesta 2007 vuoteen 2012 kasvussa muun muassa sosiaalihuollon laitos- ja avopalvelujen sekä ravitsemistoiminnan toimialoilla.

Uusien työllisten yleisimpiä ammattiryhmiä näillä toimialoilla olivat sosiaalialan hoitajat, sairaala- ja laitosapulaiset, päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat, kotityöpalvelutyöntekijät, avustavat keittiötyöntekijät sekä kahvila- ja baarimyyjät.

Kaikista eri ammattiryhmistä uusien työllisten osuus oli suurin, yli 45 prosenttia, maanviljelyn avustavien työntekijöiden, metsätalouden avustavien työntekijöiden sekä avustavien puutarhatyöntekijöiden ammattiryhmissä. Muun muassa maanviljelyksen avustavina työntekijöinä työskenteli noin 400 uutta työllistä.

Lähde: Talouselämä