EK: Yritykset eivät odota nopeaa käännettä parempaan

Suomalaisten yritysten suhdannenäkymät alkavalle talvikaudelle ovat varsin vaisut.

Yleisen suhdannekuvan arvioidaan heikkenevän jonkin verran, ja odotukset nopeasta käänteestä parempaan ovat hiipuneet. Tämä käy ilmi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) uudesta suhdannebarometrista.

Barometrin mukaan teollisuustuotannon ennustetaan kuitenkin kasvavan loivasti lähikuukausien ajan. Palveluiden myynti on kehittynyt melko heikosti, eikä sen odoteta kasvavan loppuvuonna. Henkilöstön määrä vähenee edelleen jonkin verran kaikilla päätoimialoilla.

EK kuvaa tämänhetkistä suhdannetilanne kaikilla päätoimialoilla keskimääräistä kehnommaksi. Tilauskanta on useimmilla toimialoilla niukka, ja kapasiteettia on varsin paljon vapaana.

Barometri kertoo, että vain 10 prosenttia teollisuusyrityksistä odotti lokakuussa tehdyssä kyselyssä suhdanteiden paranevan talven aikana. Runsas viidennes eli 23 prosenttia ennusti tilanteen synkkenemistä.

Rakentamisessa käännettä parempaan ennusti vain yhdeksän prosenttia kyselyssä mukana olevista yrityksistä. Reilu kolmannes arvioi, että tilanne menee yhä huonompaan suuntaan.

Palveluyrityksistä vain yksi kymmenestä odotti parempia aikoja seuraavan puolen vuoden aikana. Heikkenemistä ennakoi 28 prosenttia vastaajista.

Kysynnän puute haittaa toimintaa

Barometrista selviää myös, että riittämätön kysyntä on yrityksissä edelleen selvästi merkittävin toiminnan este. Kysynnän kokee vaisuksi 41 prosenttia teollisuusyrityksistä, 61 prosenttia rakennusalasta ja 42 prosenttia palvelusektorista.

Rekrytointivaikeudet ovat yleisimpiä palvelualoilla. 12 prosenttia palveluyrityksistä koki osaavan työvoiman rekrytoinnin vaikeaksi. Rahoitusvaikeudet olivat puolestaan yleisimpiä teollisuudessa ja rakennusalalla, joissa niistä kärsi seitsemän prosenttia vastaajista.

EK:n suhdannetiedusteluun vastasi runsaat 1 300 yritystä, jotka työllistävät Suomessa noin 285 000 henkilöä.

Lähde: Taloussanomat