Työvoimapula alkaa helpottaa sosiaali- ja terveysalalla, erityisopettajista pulaa Varsinais-Suomessa

Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreimman ammattibarometrin (3/2014) mukaan työvoimapulasta kärsivät ammatit painottuvat edelleen terveydenhuollon ammatteihin. Sosiaali- ja terveysalalla tilanne näyttäisi olevan helpottumassa.

Ammattibarometriin on koottu työ- ja elinkeinotoimistoissa tehdyt arviot noin 200 työelämän keskeisestä ammatista. Barometrissa arvioidaan ammattien kehitysnäkymiä, työvoiman saatavuusnäkymiä sekä alueellista tilannetta seuraavan puolen vuoden aikana. Uusimman barometrin arvio perustuu lokakuun alun tilanteeseen.

Terveydenhuoltoalalla on ollut pulaa työvoimasta viimeisen kolmen vuoden ajan, mutta tilanne näyttäisi olevan tasoittumassa. Kun aikaisemmin esimerkiksi sairaanhoitajista on ollut pulaa koko maassa, uusimmassa barometrissa on jo alueita, joilla sairaanhoitajista on tulossa jopa ylitarjontaa.

Työvoimapulasta kärsivien ammattien lista lyhenee. Lista ylitarjonta-ammateista sen sijaan kasvaa. Ylitarjontaa on myös sellaisissa ammateissa, joissa vielä vuosituhannen alussa oli pulaa työvoimasta, kuten elektroniikka-asentajissa ja rakennusalan työntekijöissä.

Ammattibarometri nostaa esiin myös ammatteja, joissa työmarkkinoiden tilanne vaihtelee suuresti maan eri osissa. Erityisopettajista on suurta pulaa Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa, kun taas Etelä-Savossa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla erityisopettajien työmarkkinat ovat tasapainossa.

Ravintola- ja suurtaloustyöntekijöistä, hitsaajista ja fysioterapeuteista on osassa maata pulaa, kun taas toisaalla työvoimassa on suurtakin ylitarjontaa.

Yleissihteerin ammatissa työvoimaa on tarjolla enemmän kuin töitä kaikilla ELY-alueilla. Johdon sihteerien ylitarjonta on erityisen suurta Etelä-Suomessa, mutta muuallakin Suomessa heistä on jonkin verran ylitarjontaa.

Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjien kohdalla vain Hämeessä alan työmarkkinat ovat tasapainossa. Muuten puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjistä on pulaa koko maassa, ja seuraavan puolen vuoden aikana kysyntä todennäköisesti vain kasvaa. Arvion mukaan kysyntä työvoimasta vähenee lähiaikoina muun muassa rakennusalan avustavissa tehtävissä sekä yleissihteerien ja matkatoimistovirkailijoiden ammateissa.

Ammattibarometri-arviointia on tehty noin kolmen vuoden ajan. Barometri-järjestelmästä on vielä tämän vuoden aikana tekeillä internet-versio. Seuraava arvio työllistymisen näkymistä eri ammateissa tehdään helmikuussa.

Ammattibarometri on osoitteessa http://www.tem.fi/files/41190/Ammattibarometri_lokakuu_2014.pdf.

Lähde: Aamuset