Ammattibarometri 3/2014

Arvio perustuu työ-ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehityksestä ammateittain. Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. Arvio on tehty syyskuussa 2014.

Ammattibarometri tehtiin nyt ensimmäistä kertaa uudella ISCO-ammattiluokituksella ja arvioitavia ammatteja oli listalla 217, aikaisemmassa PAL-ammattiluokituksen mukaisessa listassa ammatteja oli 246. Tarkasteluun valitut ammatit ovat määräytyneet lähinnä avointen työpaikkojen ja työttömien työnhakijoiden määrien perusteella, joten joidenkin alojen osalta jäädään varsin yleiselle tarkkuustasolle.

Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus

2 kommenttia