Tilastokeskus: Suhdanteet eivät ratkaise rakennetyöttömyyttä

Vaikka suhdanteet kääntyisivät, työllisyys ei välttämättä parane. Tilastokeskuksen mukaan tämä johtuu rakenteellisesta työttömyydestä. Pääosa työttömistä ei ole koulutukseltaan tai osaamiseltaan työnantajien toivomia.

Suomessa on vaikea päästä riittävään työllisyysasteeseen, vaikka suhdanteet paranisivatkin, Tilastokeskuksen yliaktuaari Topias Pyykkönen ja Kansaneläkelaitoksen asiantuntija Jussi Pyykkönen arvioivat.

He kirjoittavat Tilastokeskuksen Tieto & trendit -julkaisussa, että poikkeuksellisten suhdanteiden lisäksi tavoitteen saavuttaminen vaatisi useita, samanaikaisesti rakenteellista työttömyyttä vähentäviä muutoksia.

Rakenteellinen työttömyys tarkoittaa työttömyyttä, joka ei vähene työvoima­pulasta huolimatta. Se johtuu esimerkiksi siitä, että työnhakijoiden koulutus tai kokemus eivät vastaa työnantajien tarpeita. Työttömät saattavat myös asua liian kaukana avoimista työpaikoista.

– Suhdanteiden piristyessä ei välttämättä palkatakaan työtöntä vaan opiskelija. Tällöin työvoima kasvaa, mutta työttömien määrä jää ennalleen. Pelkkä myönteinen suhdannekehitys ei siten automaattisesti ratkaise ongelmaa, kirjoituksessa sanotaan.

Alle viidenneksellä ei ole työllistymisrasitteita

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on laskenut, että viime vuoden tammikuussa kuusi prosenttia työvoimasta oli rakennetyöttömiä. Sen tilastojen perusteella koko työttömyysaste oli 11,3 prosenttia. TEM laskee rakennetyöttömiksi pitkäaikaistyöttömät, työvoimapoliittisista palveluista työttömäksi jääneet tai jatkopalveluihin sijoitetut.

Työssäkäyntitilaston perusteella todellinen työllisyyspotentiaali on kirjoittajien mukaan pieni. Vaikka vuonna 2012 työttömiä oli noin 281 000, mutta vain 51 000:lla ei ollut rasitteena työllistymistä vaikeuttavia tekijöitä.

– Herää kysymys, voidaanko nykyisiä työttömiä työllistämällä saavuttaa riittävän korkea työllisyysaste vai tulisiko työllistämisen ohella pyrkiä kasvattamaan työvoiman tarjontaa? Topias Pyykkönen ja Jussi Pyykkönen kysyvät.

Lähde: Taloussanomat