Älä juokse palkan perässä – vääränlainen motivaatio estää tavoitteiden saavuttamista

Mitä enemmän erilaisia syitä tehdä jotain, sitä parempi lopputulos? Ei pidä paikkaansa, sanovat kadetteja havainnoineet tutkijat.

Liian monenlaiset motiivit vaikeuttavat oppimista ja uralla etenemistä, käy ilmi PNAS-lehdessä julkaistusta tutkimuksesta. Ylipäätään pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttaminen hankaloituu.

Jo aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että ulkoiset vaikuttimet eivät ole yhtä tehokkaita kuin sisäiset. Nyt paljastui, että yksittäinen sisäinen motiivi takaa paremman lopputuloksen kuin sisäisen ja yhden tai useamman ulkoisen vaikuttimen yhdistelmä.

Yalen yliopiston ja Swarthmore Collegen tutkijat tarkastelivat, miten motiivit vaikuttavat West Pointina tunnetun Yhdysvaltain asevoimien sotilasakatemian kadettien suoriutumiseen. Kohteena oli yli 10 000 kadettia vuosikymmenen ajalta.

West Pointiin pääsee vuosittain keskimäärin 1 300 miestä ja naista. Heistä noin 1 000 valmistuu ja vielä harvempi jatkaa palvelustaan enää viiden vuoden pakollisen jakson jälkeen. Tämä kehitys tarjosi tutkijoille otollisen pohjan vertailla pudokkaiden ja urallaan etenevien eroja.

Sinnikkyys haurastuu, suorituskyky heikkenee

Usein luullaan, että mitä enemmän motiiveja ihmisellä on, sitä varmemmin hän saavuttaa halutun lopputuloksen. Arkijärkinen oletus ei kuitenkaan pidä paikkaansa ainakaan kadettien suhteen.

West Pointissa testataan tulokkaiden asenteita ja vaikuttimia säännöllisillä kokeilla. Lisäksi seurataan, miten kadetit pärjäävät opinnoissaan ja etenevät urillaan.

Tarkastellessaan sotilaiden menestymistä tutkijat havaitsivat, että sisäinen motivaatio asepalvelukseen tuotti hyviä tuloksia. Sisäisten vaikuttimien motivoimat kadetit läpäisivät koulutuksen selvästi muita todennäköisemmin ja ylenivät nopeammin. Lisäksi he jatkoivat palvelustaan keskimäärin pidempään kuin muut.

Sisäinen motivaatio ei kuitenkaan johtanut yhtä hyvään menestykseen, kun mukana oli ulkoisia motivaatiotekijöitä. Näitä omaavat henkilöt muun muassa keskeyttivät palveluksen toisia todennäköisemmin.

Tutkijat päättelevät, että monenlaisten motiivien läsnäolo voi olla pitkällä aikavälillä vahingollista sinnikkyydelle ja suorituskyvylle. Heidän mukaansa tämän on syytä olettaa pätevän koulutuksessa ja uralla etenemisessä yleisemminkin.

Lue myös: Multiple types of motives don’t multiply the motivation of West Point cadets

Lähde: Yle Uutiset | yle.fi