EK luottamusindikaattori: Suomen suhdannekuva EU-maiden vaisuimpia.

 

Luottamusindikaattoreissa ei juuri muutoksia. Suomen suhdannekuva EU-maiden vaisuimpia

Teollisuus
Teollisuuden luottamusindikaattori pysyi ennallaan. Tuotannon ennustetaan kasvavan loivasti, mutta tilauskanta on niukka.

Rakentaminen
Rakentamisen luottamus koheni jonkin verran, mutta luottamusindikaattori jäi yhä matalalle.

Palvelut
Palvelujen luottamusindikaattorissa ei tapahtunut juuri muutoksia. Suhdannekuva on heikko ja myynnin kasvusta ennustetaan hidasta.

Vähittäiskauppa
Vähittäiskaupan luottamusindikaattori oli toukokuussa ennallaan matalalla tasolla. Myyntiodotukset ovat edelleen hyvin varovaiset

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto 27.5.2014