Kuukausittaiset arkistot: Toukokuu 2014

Selvitys: Ulkomaiset sijoitukset toivat vähän työpaikkoja

Suorat ulkomaiset sijoitukset Suomeen lisääntyivät viime vuonna 44 prosenttia, ilmenee konsultointiyritys Ernst & Youngin selvityksestä. Kasvuvauhti oli kovinta Euroopassa.

Sijoitukset synnyttivät kuitenkin vain vajaat 650 uutta työpaikkaa Suomeen. Hanketta kohti syntyi keskimäärin vain kuusi uutta työpaikkaa, kun koko Euroopan keskiarvo oli 42 työpaikkaa.

– Suorien ulkomaisten investointien lukumäärän kasvu sekä Suomeen että Suomesta ulkomaille on hyvä merkki siitä, että taloutemme verkottuu yhä vahvemmin kansainvälisesti, arvioi Ernst & Youngin Suomen yhtiön toimitusjohtaja Jaakko Hirvola.

Lähde: Turun Sanomat 28.5.2014

Kuusikymppisille palkkatukea loppu-uraksi

Kuusikymppiset työttömät ovat saamassa oikeuden jatkuvaan palkkatukeen jopa loppu-urakseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö esittää 60 vuotta täyttäneille, vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleille palkkatukea, joka voidaan myöntää kerrallaan kahdeksi vuodeksi. Palkkatukijaksoja on mahdollista ketjuttaa samalle työnantajalle.

Palkkatukiehtojen muutos merkitsisi käytännössä sitä, että kuusikymppinen työtön veisi jopa puolet palkastaan mukanaan yritykseen, joka työntekijän palkkaa.

– Ministeri Lauri Ihalainen on linjauksen hyväksynyt ja luonnos hallituksen esityksestä lähetetään seuraavaksi lausunnolle ammattijärjestöille, ylitarkastaja Kirsti Haapa-aho TEM:stä sanoo.

Tällä hetkellä palkkatukea myönnetään pääsääntöisesti enintään kymmeneksi kuukaudeksi eikä tukea voida ketjuttaa.

Haapa-ahon mukaan lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa ja palkkatuen joustot mahdollistava laki saada voimaan ensi vuonna.

– Uudistuksen onnistumisen ratkaisee lopulta työnantajan innokkuus palkata kuusikymppisiä, Haapa-aho sanoo.

Ikääntyneiden pitkäkestoinen palkkatuki on osa kokonaisuudistusta, jota ministeriö parhaillaan työstää.

Lähde: Turun Sanomat 28.5.2014

Itella irtisanoo yli 50 kuljettajaa

Itella irtisanoo 55 henkilöä runkokuljetustuotannostaan. Huhtikuussa aloitetut yt-neuvottelut ovat tänään päättyneet, mutta Itellan mukaan irtisanomisten paikkakuntakohtaiset vaikutukset tiedetään vasta myöhemmin.

Käydyissä neuvotteluissa alkuperäinen irtisanomistarve oli 85, josta määrä laski 55:een. Lisäksi 26 yhdistelmäajoneuvonkuljettajalle tarjotaan vastaavaa työtä toisella paikkakunnalla.

Neuvotteluiden piirissä oli yhteensä 417 vakituista yhdistelmäajoneuvonkuljettajaa. Itellan mukaan neuvotteluiden syynä olivat kotimaan heikko taloustilanne ja palvelujen kysynnän vähentyminen, sekä Itellan tarve tarkastella kuljetustuotantoa yhtenä kokonaisuutena.

– Kannattavuutemme on ollut heikolla tasolla. Muutos parantaa terminaalien välisten runkokuljetusten tehokkuutta ja sitä kautta kannattavuutta. Tavoitteena on ajaa autoilla nykyistä enemmän ja täydempinä, Itella Logistiikan kotimaan kuljetuksen johtaja Timo Kinnunen toteaa.

Muutokset eivät koske muita Itellan palveluja, kuten postin lajittelua tai jakelua, palvelua posteissa tai muissa Postin palvelupisteissä, asiakaspalvelua, pakettipalveluja tai varastopalveluja.

Lähde: Turun Sanomat 27.5.2014

EK luottamusindikaattori: Suomen suhdannekuva EU-maiden vaisuimpia.

 

Luottamusindikaattoreissa ei juuri muutoksia. Suomen suhdannekuva EU-maiden vaisuimpia

Teollisuus
Teollisuuden luottamusindikaattori pysyi ennallaan. Tuotannon ennustetaan kasvavan loivasti, mutta tilauskanta on niukka.

Rakentaminen
Rakentamisen luottamus koheni jonkin verran, mutta luottamusindikaattori jäi yhä matalalle.

Palvelut
Palvelujen luottamusindikaattorissa ei tapahtunut juuri muutoksia. Suhdannekuva on heikko ja myynnin kasvusta ennustetaan hidasta.

Vähittäiskauppa
Vähittäiskaupan luottamusindikaattori oli toukokuussa ennallaan matalalla tasolla. Myyntiodotukset ovat edelleen hyvin varovaiset

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto 27.5.2014

Finnair: Irtisanomisia ei voida välttää

Lentoyhtiö Finnairin yt-neuvotteluissa matkustamohenkilökunnan kanssa ei ole yhtiön mukaan löydetty keinoja irtisanomisten ja ulkoistusten välttämiseksi. Yhtiö ilmoittaa valmistelevansa nyt säästötoimia, joista se aikoo kertoa tarkemmin ensi kuussa.

– Tällä kulutasolla emme pärjää kilpailijoille. Nyt on aika päättää niistä keinoista, joilla turvaamme laadukkaan mutta kustannuksiltaan kilpailukykyisen palvelun tulevaisuudessa, sanoo Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo yhtiön tiedotteessa.

Finnair on kertonut suunnittelevansa matkustamohenkilökunnan osittaista ulkoistamista, joka koskisi aluksi kolmea kaukoliikenteen reittiä. Vähennystarpeeksi on aiemmin arvioitu 540 henkilötyövuotta. Kyseeseen voi yhtiön tulla irtisanomisia, osa-aikaistuksia ja lomautuksia tai näiden yhdistelmiä.

Finnairilla on matkustamohenkilökuntaa Suomessa yhteensä noin 1 500 työntekijää.

Finnair on selvittänyt myös mahdollisuutta perustaa Suomeen tytäryhtiö, joka tuottaisi sille matkustamopalveluita.

Lähde: Turun Sanomat 26.5.2014

Aikuiskoulutusta tarvitaan enemmän kuin koskaan

Vaikka koulutusjärjestelmämme on monessa suhteessa hyvällä pohjalla, haastavat talouden tekninen muutos, tarve työurien pidentämiseen sekä nopeasti muuttuva työelämä suomalaisen koulutusjärjestelmän muutokseen. Tämä koskee etenkin aikuiskoulutusta jonka kehittäminen tulisi lähteä seuraavien tosiasioiden tunnustamisesta:

  1. Koulutus ja osaaminen korostuvat kansakunnan ja yksilön muutosturvana, kun oman elämän rakentaminen edellyttää yhä useammalta uuteen ammattiin kouluttautumista.
  2. Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa elinikäisellä oppimisella varmistetaan sivistys ja osaaminen, joille maamme tulevaisuus rakentuu. Teknologian myötä uudet työt vaativat erilaista ja usein aiempaa korkeampaa tai syvempää osaamista.
  3. Uuden ammatin tai työn hankkiminen edellyttää mahdollisuuksia kouluttautua. Työvoiman osaamista tulisikin parantaa ammatillisesti suuntautuneilla korkeakoulututkintoon tähtäävillä ohjelmilla, jotka on tarkoitettu jo koulutetuille aikuisille. Uudet ohjelmat tulisi voida suorittaa myös työn ohessa tai oppisopimuksena työhön liittyen.
  4. Työelämään valmistuvien ja siellä jo toimivien on ylläpidettävä ammattitaitonsa ajan tasalla, mikä edellyttää työnantajalta oman vastuun kantamista ja riittävää aikuiskoulutuksen tarjontaa.
  5. Ilman aikuiskoulutusta tavoite työurien pidentämiseksi ei toteudu. Suomessa on myös 650 000 aikuista, joilla ongelmia tietotekniikan kanssa. Heistä 70 prosenttia on yli 50-vuotiaita. Perustaitojen, luku- ja numerotaidot, kanssa kamppailee 300 000 aikuista.
  6. Ideointi ja uuden luominen ovat ihmisten vahvuusalueita, joissa robotin kyvyt eivät meitä päihitä. Koulutuksen pitää kehittää näitä taitoja.
  7. Koulutuksen tulee tuottaa laaja-alaista osaamista, mikä mahdollistaa sijoittumisen erilaisiin työtehtäviin. Alan teknisen osaamisen rinnalla korostuvat yleiset taidot, jotka sisältävät työelämä- ja kansalaistaitoja, tietotekniikka ja kommunikaatiotaitoja. Monilla aloilla vuorovaikutus, empaattisuus, eettisyys ja etiikka sekä moraali ovat keskeisiä työtapoja ja työkaluja. Tieto- ja viestintätekniikan leviäminen kaikille aloille vaatii työntekijöiltä laajempaa ammattitaitoa.
  8. Työuran ja kulutuksen aikana jo hankittu osaaminen on tunnustettava täysimääräisesti, jotta aikuiset voivat suorittaa opinnot nopeammin.

Lähde: STTK Uutishuone 9.5.2014

Turkulaiset startupit esittäytyvät Vähätorilla

Toukokuun viimeinen viikko tutustuttaa turkulaiset paikallisiin startup-yhteisöihin ja yrityksiin. Turku Science Park Oy, Boost Turku ry ja luovien alojen yrityshautomo Creve esittelevät innovatiivista ja luovaa turkulaista startup-toimintaa Vähätorin Kontilla 26. toukokuuta alkaen 1. kesäkuuta asti.

Startup-yritykset ovat kokonaan uusia yrityksiä tai esimerkiksi tutkimustyön tai jo vakiintuneen liiketoiminnan ohessa syntyneitä uusia yritys- tai tuoteideoita. Niitä yhdistää kasvuhakuisuus ja innovatiivisuus. Turussa startup-yrityksiin ja niiden toimintaa vauhdittaviin yhteisöihin voi tutustua ensi maanantaina alkavalla Vähätorin SparkUp-viikolla.

– Viikolle on koottu runsaasti ohjelmaa ja eri päiville on valittu omat teemansa. Esimerkiksi torstaina on Boost Turun päivä. Silloin esittäytyvät tulevana kesänä Startup Journey -ohjelmaan osallistuvat 16 tiimiä, jotka Boostin tiloissa aloittavat yritysideansa työstämisen, kertoo Minna Janhonen Boost Turku ry:stä.

Vähätori löytyy Aurajoen varrelta osoitteessa Linnankatu 3, Turku.

Tervetuloa päivittäin kello 10-18!

Lähde: Aamuset lehti 21.5.2014

Työvoiman ulkopuolelle jää yhä enemmän ihmisiä

Työvoiman ulkopuolelle ja piilotyöttömiksi on jäänyt entistä enemmän ihmisiä, kertoo Tilastokeskus.  Työvoiman ulkopuolella oli huhtikuussa 2014 runsaat 1,4 miljoonaa ihmistä, mikä on 25000 enemmän kuin vuosi sitten.  Piilotyöttömiä oli huhtikuussa 115 000 ihmistä, mikä on 3000 vuoden takaista enemmän.

Työvoiman ulkopuolella ovat muun muassa opiskelijat ja muut eri syistä työhaun lopettaneet ihmiset.

Lähde: Turun San0mat 21.5.2014 s.10

Turku selvisi vähällä Soneran yt-neuvotteluista

Sonera vähentää asiakaskanavat-yksiköstä 64 tehtävää. Näistä alle kymmenen on Turussa, mutta Turkuun tulee sama määrä uusia tehtäviä.

Turun toiminnoista henkilökuntaa ei kuitenkaan olla vähentämässä, kertoo Soneran viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tatu Tuominen.

Päättyneet yt-neuvottelut johtivat Turussa alle kymmenen työtehtävän lakkauttamiseen, mutta uusia tehtäviä tulee sama määrä.

Sonera pyrki neuvotteluissa tehostamaan asiakaspalveluyksikkönsä toimintaa. Soneran asiakaspalvelusta, toimituksista, laskutuksesta ja myynnistä vastaavan asiakaskanavat-yksikön uudelleenjärjestelyt johtavat 114 tehtävän päättymiseen ja 50 uuden tehtävän aukeamiseen, jolloin muutoksen nettovaikutus on 64 päättyvää tehtävää.

 

Lähde: Yle uutiset 21.5.2014

« Vanhemmat artikkelit