Kuluttajien luottamus heikkeni huhtikuussa

Kuluttajien luottamus heikkeni huhtikuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli huhtikuussa 3,7, kun se maaliskuussa oli 8,5 ja helmikuussa 8,3. Viime vuoden huhtikuussa luottamusindikaattori sai arvon 6,4. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,1. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. – 16. huhtikuuta 1 311 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää heikkenivät hieman huhtikuussa maaliskuuhun ja viime vuoden huhtikuuhun verrattuna. Odotukset oman ja Suomen talouden kehityksestä olivat vaisut ja arviot työttömyydestä synkät. Näkemykset omista säästämismahdollisuuksista laskivat pitkän ajan keskimääräiselle tasolle.

Kuluttajat pitivät huhtikuussa ajankohtaa edelleen otollisempana lainanotolle kuin säästämiselle tai varsinkaan kestotavaroiden ostamiselle. Työlliset kuluttajat kokivat huhtikuussa jonkin verran myös omakohtaista työttömyyden uhkaa.

Lähde: Tilastokeskus 28.4.2014