Kuukausittaiset arkistot: huhtikuu 2014

Puolen miljoonan insinöörin vaje häämöttää EU:ssa

Ruotsiin saattaa syntyä 30 000 – 50 000 insinöörin vajaus vuoteen 2030, jos nykymeno jatkuu. Teknologia-alalle tarvitaan lisää lahjakkaita opiskelijoita.

Ruotsin insinööriakatemia IVA:n hallituksen puheenjohtajan, professori Jan-Eric Sundgrenin mukaan Eurooppaan on vaarassa tulla jopa puolen miljoonan insinöörin vaje, jos muissakin maissa on sama suuntaus kuin Ruotsissa.

Ruotsi ottikin kaksi vuotta sitten lukiolaiset suurennuslasin alle, jotta heidät saataisiin kiinnostumaan tekniikan alan opiskelusta. IVA on luonut Tekniksprånget -harjoitteluohjelman, ja vastaava malli otetaan käyttöön myös Suomessa.

–Teknoloikka-ohjelman tavoitteena on saattaa lukiosta tai ammattikoulusta valmistuneita nuoria 2–4 kuukauden ajaksi kokeneen tekniikan ammattilaisen aisapariksi oppimaan teknologia-ammattien sisältöä, kertoi Tekniikan Akatemia TAF:n toimitusjohtaja Juha Ylä-Jääski Millennium-paviljongin avajaisissa.

 

Lähde: Tekniikka & Talous 28.4.2014

Lemminkäinen vähentää jopa 500 henkilötyövuotta

Rakennusyhtiö Lemminkäinen aloittaa yt-neuvottelut, joiden vaikutus on arviolta 500 henkilötyövuotta.

Noin puolet leikkauksista kohdistuu Suomeen.

Suomessa ensi viikolla aloitettavat yt-neuvottelut koskevat koko konsernia ja kaikkia henkilöstöryhmiä. Sen sijaan Talotekniikka-liiketoimintasegmentissä neuvotteluja ei käydä, sillä siellä yt-neuvottelut käytiin läpi jo talvella 2013–2014.

Lemminkäisen tammi-maaliskuun tulos oli tappiollinen. Huonon tuloskehityksen lisäksi yhtiötä ovat rasittaneet marraskuussa tuomitut asfalttikartelliin liittyvät vahingonkorvaukset.

Yhtiön palveluksessa on noin 7 800 henkilöä, joista Suomessa työskentelee noin 4 900 henkilöä.

Lähde: Turun Sanomat 28.4.2014

TEM lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste, kevät 2014

1. Talouskehitys
– Globaali kysyntä on elpymässä; Suomen talous kasvaa viiveellä.
– Kahden vuoden negatiivisen kasvun jälkeen Suomessa odotetaan toipumista, mutta kasvu on vaatimatonta
   sekä vuosina 2014 että 2015.

2. Työvoiman kysyntä ja sen kehitys
– Työvoiman kysyntä vähenee 23 000 hengellä vuonna 2014. Työllisyys kohenee hieman vuonna 2015, 11 000
   hengellä.
– Työvoiman kysyntä heikkenee teollisuudessa 2014 (-7000), mutta tasaantuu vuonna 2015.
– Työvoiman kysyntä rakentamisessa laskee 6000:lla, ja vuonna 2015 kohenee aavistuksen.
– Työllisyys palveluissa alenee 10 000:lla 2014, mutta sen ennustetaan elpyvän seuraavana vuonna.

3. Työvoiman tarjonta ja sen kehitys
–  Työvoiman tarjonta vähenee tänä vuonna, noin 11 000 hengellä, heikon työvoiman kysynnän ja ikärakenteen  
   muutoksen vuoksi. Erityisesti parhaassa työiässä olevia siirtyy työvoiman ulkopuolelle. Myös piilotyöttömyys
    jatkaa kasvua.
–  Vuonna 2015 työvoiman tarjonta kasvaa hieman, kun aktiivisuus työmarkkinoilla lisääntyy työvoiman kysynnän
    kasvaessa hieman.

4. Työllisyys- ja työttömyysasteet
–  Työllisyysaste laskee tänä vuonna 68,1 prosenttiin, mutta kasvaa jo ensi vuonna 68,7 prosenttiin.
–  Työttömyysaste nousee 8,7 prosenttiin 2014.
–  Työttömyysaste laskee hieman (8,5 prosenttiin) vuonna 2015 – työvoiman kysyntä kasvaa, mutta samaan
    aikaan myös työvoiman tarjonta kasvaa.

5. Työttömyyden rakenne ja työmarkkinoiden kohtaanto
–  Työttömien työnhakijoiden määrä kasvaa niin, että se on 321 000 vuonna 2014 ja vielä hieman korkeampi, 325
   000 vuonna 2015.
–  Pitkäaikaistyöttömyys jatkaa kasvuaan. Pitkäaikaistyöttömien määrä on 88 000 vuonna 2014 ja 90 000 vuonna
   2015.
–  Työvoiman saatavuusongelmia on edelleen useissa sosiaali- ja terveysalan ammateissa sekä joissakin
   opetusalan ammateissa. Työvoiman ylitarjonta on kuitenkin yleisempi ongelma, pääosin työntekijäammateissa,
   mutta se koskee myös tutkijoita, opettajia ja insinöörejä.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 28.4.2014

Ministeriö ennustaa: Työllisyys heikkenee vaikka talous kasvaisi

Ministeriö ennustaa: Työllisyys heikkenee vaikka talous kasvaisi

Työllisyys ei lähde heti nousuun, vaikka talous kääntyisi kasvuun. Näin todetaan työ- ja elinkeinoministeriön viimeisimmässä lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteessa Ennuste julkaistaan kahdesti vuodessa.

– Arviomme on, että vuonna 2014 talouskasvu ei vielä riitä kasvattamaan työllisyyttä vaan se heikkenee edelleen, kiteyttää ennusteen kokoamisesta vastaava neuvotteleva virkamies Johanna Alatalo tämänkertaisen arvion.

Vuonna 2014 työllisyyskehitys on negatiivinen kaikilla päätoimialoilla. Työllisyysaste laskee 68,1 prosenttiin ja työttömyysaste nousee 8,7 prosenttiin. Työttömyysaste nousee siitä huolimatta, että työvoiman tarjonta hieman supistuu.

– Vuonna 2015 ennustamme työvoiman kysynnän hieman kasvavan siitäkin huolimatta, että talouskasvu on vielä melko vaatimatonta. Työllisyyden kasvua nähdään ennen kaikkea palveluissa, Alatalo jatkaa. Alatalon mukaan työttömyysaste laskee siitä huolimatta vain vähän (8,5 prosenttiin), sillä samaan aikaan osa työmarkkinoiden ulkopuolelle siirtyneistä palaa työmarkkinoille, jolloin myös työvoiman tarjonta kasvaa.

– Pitkäaikaistyöttömyys jatkaa selvästi kasvuaan tänä vuonna ja hieman vielä ensi vuonnakin, Alatalo ennustaa. – Ennusteemme on, että vuonna 2015 pitkäaikaistyöttömiä on noin 90 000.

Laaja rakennetyöttömyys on selvästi tätä korkeampi. Myös työttömien työnhakijoiden määrä nousee 2000-luvun ennätystasolle ja se olisi noin 321 000 vuonna 2014 ja vuonna 2015 noin 325 000. Sen sijaan Työvoimatutkimuksen luvuin työttömyys nousee vähemmän ja se olisi noin 230 000 vuonna 2014 ja alenisi hieman vuonna 2015. Lukujen erotukseen vaikuttaa muun muassa työvoiman tarjonta.

Talouden kääntymistä kasvuun on ennustettu jo pidemmän aikaa, mutta positiivinen käänne on toistuvasti siirtynyt. Nyt kuitenkin jälleen arvioidaan, että kasvu käynnistyisi viennin vetämänä jo tämän vuoden aikana. Työmarkkinaennusteen lähtökohtana on valtiovarainministeriön uusin suhdanne-ennuste, joka ennustaa maltillista talouskasvua.

Lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa: www.tem.fi/julkaisut

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 28.4.2014

EK luottamusindikaattori: Suhdannetilanteen yleiskuva pysynyt melko vaisuna

Luottamusindikaattorit lähes muuttumattomina.
Suhdannetilanteen yleiskuva pysynyt melko vaisuna

Teollisuus
Teollisuuden luottamusindikaattori pysyi ennallaan. Tuotanto kasvaisi hieman, mutta tilauskanta on toipumisestaan huolimatta vielä matalalla.

Rakentaminen
Rakentamisen luottamus pysyi lähes maaliskuun lukemissa. Tilauskanta on varsin niukka ja henkilöstöodotukset varovaisia.

Palvelut
Palvelujen luottamusindikaattori oli edelleen alle pitkäaikaisen keskiarvonsa. Myynnin enteillään kuitenkin kasvavan vähän.

Vähittäiskauppa
Vähittäiskaupan luottamusindikaattori koheni muutamalla pisteellä alkuvuoden matalalta lähtötasolta. Myyntiodotukset ovat kuitenkin varsin vaatimattomat.

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto 28.4.2014

Kuluttajien luottamus heikkeni huhtikuussa

Kuluttajien luottamus heikkeni huhtikuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli huhtikuussa 3,7, kun se maaliskuussa oli 8,5 ja helmikuussa 8,3. Viime vuoden huhtikuussa luottamusindikaattori sai arvon 6,4. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,1. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. – 16. huhtikuuta 1 311 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää heikkenivät hieman huhtikuussa maaliskuuhun ja viime vuoden huhtikuuhun verrattuna. Odotukset oman ja Suomen talouden kehityksestä olivat vaisut ja arviot työttömyydestä synkät. Näkemykset omista säästämismahdollisuuksista laskivat pitkän ajan keskimääräiselle tasolle.

Kuluttajat pitivät huhtikuussa ajankohtaa edelleen otollisempana lainanotolle kuin säästämiselle tai varsinkaan kestotavaroiden ostamiselle. Työlliset kuluttajat kokivat huhtikuussa jonkin verran myös omakohtaista työttömyyden uhkaa.

Lähde: Tilastokeskus 28.4.2014

If aloittaa 230 henkilöä koskevat yt-neuvottelut

Sampo-konserniin kuuluva If Vahinkovakuutusyhtiö ilmoittaa aloittavansa ensi maanantaina laajat yt-neuvottelut, jotka koskevat noin 230 henkilöä Ifin korvauspalvelussa sekä markkinoinnissa ja tietohallinnossa.

Alustava arvio henkilöstövähennysten tarpeesta on enintään 37 henkilöä. Vähennykset pyritään saamaan aikaan ilman irtisanomisia.

Neuvottelujen perusteena on muun muassa vahinkomäärien lasku sekä yhtiön toiminnan tehostaminen.

If Vahinkovakuutusyhtiössä työskenteli viime vuoden lopussa noin 1 800 henkeä. Koko pohjoismaisessa If-konsernissa oli tällöin noin 6 200 työntekijää.

Lähde: Taloussanomat 28.4.2014

Yli puolet sosiaalijohtajista velvoittaisi työttömän töihin

Vastikkeettomia etuuksia ei saisi olla. Aktivointi nostaa ihmisarvoa, tuo sisältöä elämään. Ei ilmaista rahaa kotona makaamiseen. Muun muuassa näin kommentoivat sosiaali- ja terveysjohtajat sekä Kela-johtajat sosiaaliturvan vastikkeelisuutta tuoreessa Sosiaalibaromterissa

Barometrissa kysyttiin, pitäisikö kaikki työttömät  velvoittaa tekemään töitä tai osallistumaan  vapaaehtoistoimintaa esim. kaksi tuntia viikossa. Ylip puolet vastaajista kannatti ajatusta.  Kannattajat näkivät velvoitteen aktivointina , joka pitää yllä työkykyä, estää syrjäytymistä ja tuo arkeen päivärytmiä ja sosiaalisia suhteita.

Lähde: Turun Sanomat 28.4.2014 s. 8

Vuorotteluvapaan sijaisilta vaadittaneen 3 kuukauden työttömyyttä

Vuorotteluvapaan ehdot kiristyvät syyskuussa, jos eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen.

Palkansaajajärjestöissä pelätään, että kiristykset vaikeuttavat sijaisten saamista. Esityksen mukaan sijaisten olisi oltava vähintään kolme kuukautta työttömänä edeltävien 14 kuukauden aikana. Tämä voi vaikeuttaa sijaisten hakemista erityisesti niillä aloilla, joilla on vain vähän työttömyyttä, kuten esimerkiksi terveydenhuollossa.

Vuorotteluvapaan sijaisten ehdoissa on kuitenkin helpotuksia alle 25-vuotiaiden, vastavalmistuneiden ja yli 55-vuotiaiden osalta. Tehyn edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara pitää tätä hyvänä asiana.

–  Iso osa sijaisista on työuransa alkupäässä eli näiden poikkeussäännösten nojalla heitä olisi saatavilla sijaiseksi, Maarianvaara arvioi.

Vuorotteluvapaan kaavailtu uudistus on näkynyt kyselyiden määrässä niin työttömyyskassoissa, TE-toimistoissa kuin työ- ja elinkeinoministeriössä. Nykyisillä ehdoilla vuorotteluvapaata voi hakea elokuun loppuun asti.

Lähde: Turun Sanomat 28.4.2014

Kesätyöhaastattelujen vaatimustaso kasvaa

Matematiikan koe ja ryhmähaastattelu – kesätyöhaastattelujen vaatimustaso kasvaa

Kamppailu kesätyöpaikoista alkaa olla loppusuoralla. Kun hakijamäärät ovat suuria, myös työnantajat ovat tehostaneet rekrytointiaan. Yhä useampi kesätyönhakija testataan ryhmähaastatteluilla tai erillisillä kokeilla.

Yhä useampi työnantaja on ottanut perusteellisemmat keinot käyttöön kesätyöntekijöiden rekrytoinnissa. Pelkkä kahdenkeskeinen työhaastattelu ei välttämättä enää riitä, vaan monet työnantajat suosivat ryhmähaastatteluja ja erilaisia tehtäviä.

Esimerkiksi Ikean haastatteluihin kutsutut saivat ennakkotehtävän, joka piti suorittaa ennen työhaastattelua.

 

 

Lähde: Yle uutiset 25.4.2014

« Vanhemmat artikkelit