Työvoimakoulutuksen määrä lähes tuplaantui Salossa

Työvoimakoulutuksiin osallistui Salossa viime vuonna noin 900 henkilöä. Tämä on lähes 400 henkilöä enemmän kuin vuonna 2012.

Koulutuksessa olleista 12 prosenttia oli kolme kuukautta koulutuksen päättymisen jälkeen töissä ja 31 prosenttia työttömänä. Työllistyneiden määrä on hieman aiempaa korkeampi, vaikka koulutettuja on reilusti enemmän.

TE-toimiston rekistereihin perustuvassa tilastossa tarkan seurannan ulkopuolelle jäi 39 prosenttia koulutuksiin osallistuneista.

”He eivät ole enää työnhakijoita. Käytännössä tästä joukosta noin puolet on työpaikan löytäneitä. Muut ovat esimerkiksi hakeutuneet opintoihin”, kertoo analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Työttömille työnhakijoille suunnatun työvoimakoulutuksen tarvitsijoiden ja uutta ammattia etsivien määrän lisääntyminen näkyy myös Salon seudun aikuisopistossa. Toisen asteen ammattikoulutusta järjestävässä opistossa on keväällä haussa ennätysmäärä koulutuksia.

Omaehtoisen opiskelun, työvoimakoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen paikkoja on tarjolla yhteensä 260.

Lähde: Salon Seudun Sanomat, 6.2.2014