Luottamusindikaattorit laskussa tammikuussa

Elinkeinoelämän eri toimialojen luottamusindikaattorit kääntyivät laskuun tammikuussa. Sekä teollisuuden, palveluiden että vähittäiskaupan indikaattorit heikkenivät hieman, kun taas rakentamisen suhdanneodotukset notkahtivat selkeämmin.

Teollisuuden luottamusindikaattori laski joulukuun saldoluvusta -9 tammikuun saldolukuun -12. Tuotanto-odotukset ovat kuitenkin varovaisen myönteiset, ja tuotannon odotetaan kasvavan aavistuksen lähikuukausina. Sen sijaan tilauskanta on tuntuvasti alle keskimääräisen. Valmiiden tuotteiden varastot ovat suurentuneet hieman, ja niiden taso on vähän yli tavanomaisen.

Suomen teollisuusyritysten luottamus oli joulukuussa yhä tuntuvasti EU:n keskiarvoa matalammalla.

Rakentamisen luottamusindikaattori heikkeni tammikuussa edelliskuun nousun jälkeen. Indikaattorilukema on -29, kun se edelliskuussa oli -14. Rakennusyritykset kuvaavat tilauskantansa olevan selvästi alle keskimääräisen tason. Henkilöodotukset ovat yhä vaatimattomat. Työvoiman ennustetaan vähenevän jonkin verran lopputalven aikana.

Suomen rakennusyritysten luottamusindikaattori oli joulukuussa lähellä EU-maiden keskimääräistä.

Palvelujen luottamusindikaattori painui nollatasolle. Se heikkeni hieman joulukuisesta lukemasta +5. Myynnin kasvu pysähtyi, mutta lähikuukausille ennustetaan varovaista kasvua. Yleisen suhdannetilanteen kuvataan kääntyneen uudelleen aavistuksen heikommaksi.

Suomen yksityisten palvelujen luottamus oli joulukuussa vähän EU-keskiarvoa heikompaa.

Vähittäiskaupan luottamus heikkeni vähän tammikuussa. Tammikuun saldoluku oli -9, kun joulukuussa tarkistettu lukema oli -6. Myynnin määrä on laskenut viime kuukausina, eikä lähikuukausillekaan odoteta kasvua. Varastot kasvoivat yhä, ja niiden taso oli jonkin verran normaalia korkeampi.

Suomen vähittäiskaupan luottamusindikaattori oli joulukuussa jonkin verran heikompi kuin EU-maissa keskimäärin

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto EK, 27.1.2014