Kuukausittaiset arkistot: joulukuu 2013

Takaisku Raumalle: STX-kauppa kariutumassa?

Rauman kaupungin ja telakkayhtiö STX:n neuvottelut Rauman telakan myymisestä Raumalle eivät ole tuottaneet toivottua tulosta. Päinvastoin – Rauman kaupunginjohtaja  Kari Koski pitää täysin mahdollisena, että suunniteltu kauppa kaatuu. Telakan toiminnan lopettava STX haluaa asettaa rajoituksia telakka-alueen käytölle, jos telakka myydään Rauman kaupungille.

– Joulun aatonaattoon asti on keskusteltu ja papereita tehty, mutta aika kaukana ollaan vielä. Ratkaisu ei ole lähellä.

Kosken mukaan asia kiikastaa periaatteellisista kysymyksistä.

– Aika yllättäviäkin väitteitä ja vaatimuksia on esitetty. Keskusteluja on käyty lähinnä toiminnallisista kysymyksistä ja siitä, miten Suomessa voidaan elinkeinotoimintaa harjoittaa. On täysin mahdollista, että hanke kaatuu. Siltä ainakin nyt tuntuu.

Rauman kaupunginhallituksen oli tarkoitus käsitellä STX:n Rauman telakan myymistä Raumalle kokouksessaan 13. tammikuuta.

Lähde: Yle uutiset 31.12.2013

Kauppakeskus Myllyyn 50 miljoonan euron laajennus

Raisiossa sijaitseva kauppakeskus Mylly käynnistää keväällä mittavan laajennuksen. Investoinnin suuruus on lähes 50 miljoonaa euroa. Kauppakeskuksen kokonaispinta-ala kasvaa nykyisestä noin 66 000:sta lähes 90 000 neliömetriin.

Hanke työllistää Kauppakeskus Myllyn toimitusjohtaja Pertti Vikkulaan mukaan satoja rakentajia ja suunnittelijoita.

Laajennus toteutetaan kahdessa kerroksessa kauppakeskuksen länsipäässä, ja se valmistuu syksyllä 2015.

Toimitusjohtaja Vikkulan mukaan laajennusalasta on vuokrattu jo yli puolet.

Myllyn liikemäärä kasvaa sadasta yli 150:een.

Uutena Suomeen tulee norjalainen vapaa-ajan tavaratalo XXL, muotiliikkeistä muun muassa New Yorker, lisäksi keskukseen tulee terveys- ja kauneuspalveluja.

Kauppakeskuksen nykyisiä vuokralaisia ovat muun muassa Keskon Intersport, K-Kenkä, Stockmannin Seppälä ja Lindex, Tokmanni ja Prisma.

Kauppakeskus on avattu lokakuussa 2001. Sen myynti oli viime vuonna 183 miljoonaa euroa ja asiakasmäärä 4,5 miljoonaa.

Kauppakeskus Mylly Oy vastaa kauppakeskuksen operatiivisesta toiminnasta. Yhtiö omistaa Koy Kuloisten kauppakeskuksen, joka omistaa Myllyn kiinteistön. Operatiivisen yhtiön omistavat tasaosuuksin SOK ja Turun Osuuskauppa.

Lähde: Turun Sanomat 30.12.2013

Suhdannekuva pysyi joulukuussa yhä vaisuna

Suhdannekuva pysyi joulukuussa yhä vaisuna

Teollisuuden luottamusindikaattori pysyi joulukuussa ennallaan. Indikaattorin tuorein saldoluku on -9, joka on sama kuin marraskuussa tehdyssä tiedustelussa. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +2. 

Rakentamisen luottamus vahvistui vähän joulukuussa, mutta se jäi silti alle keskimääräisen. Indikaattori jäi kuitenkin pitkäaikaisen keskiarvon alapuolelle -17 pisteeseen (marraskuussa -28). Pitkän aikavälin keskiarvo on -7.

Palvelujen luottamusindikaattori koheni hieman joulukuussa. Indikaattorin viimeisin saldoluku oli +4, kun marraskuun tarkistettu saldoluku oli -1. Luottamusindikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +14.

Vähittäiskaupan luottamus parani vähän joulukuussa. Indikaattorin saldoluku  oli joulukuussa -5, kun marraskuun tarkistettu lukema oli -8. Indikaattorin pitkäaikainen keskiarvo on

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto 27.12.2013

Työllisyyskatsaus 11/2013: Työttömyys kasvaa – nuorten työttömyys paikoin vähenemässä

Työttömyys kasvaa – nuorten työttömyys paikoin vähenemässä.
Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli marraskuun lopussa 25 800 työtöntä työnhakijaa. Marraskuun aikana työttömien määrä monesti kasvaa – tällä kertaa se kasvoi 700 henkilöllä. Viime vuoden marraskuusta määrä kasvoi 2 700 henkilöllä eli 11,8 prosentilla, kun koko maassa työttömien määrä kasvoi 15,2 prosentilla.

Marraskuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 1,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin, eli 11,4 % (10,3 %, 11/2012). Koko maassa osuus kasvoi 1,4 prosenttiyksiköllä, ollen 11,3 % (9,9 %, 11/2012). Näin Varsinais-Suomessa työttömyysaste on suurempi kuin koko maassa ja se on maan neljänneksi pienin.

Työttömien määrä kasvoi vuodentakaisesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Varsinais-Suomessa kasvuvauhti oli
hitaampaa kuin koko maassa, kun Pirkanmaalla ja Uudellamaalla työttömyyden kasvu selvästi nopeampaa. Pitkäaikaistyöttömien osalta määrän kasvu jatkui kaikkien ELY-keskusten alueilla ja Varsinais-Suomessa kasvu oli lievempää kuin koko maassa.

Joulukuun aikana työttömien määrä yleensä kasvaa ja niin tapahtuu Varsinais-Suomessa myös tällä kertaa.

Uusia avoimia työpaikkoja 10 % vähemmän kuin vuosi sitten.
Marraskuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla alueen työ- ja elinkeinotoimistossa 1 400 kappaletta eli 7 % vähemmän kuin vuosi sitten. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna marraskuun aikana 3 600 kappaletta, joista 2 200 oli uusia, marraskuun aikana avautuneita, työpaikkoja. Vuotta aiempaan verrattuna työvoiman kysyntä väheni palvelu-tehtävissä, mutta teollisuudessa ja erityisesti metallialalla työpaikkoja avautui selvästi edellisvuotta enemmän.

Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorten työttömyys yleensä kasvussa.
Nuorten, alle 25-vuotiaiden, työttömien määrä oli Varsinais-Suomessa 9 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten eli 3 100 henkilöä. Nuorten työttömyys kasvoi yleensä alueen seutukunnissa, mutta Salossa ja Vakka-Suomessa se vähe-ni selvästi. Samoin tapahtui myös Turun seudulla muutamissa kunnissa (esimerkiksi Raisio). Marraskuussa työttömi-en nuorten määrä yleensä kasvaa – tällä kertaa 30 henkilöllä. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa yhä koko maassa. Varsinais-Suomessa yli vuoden työttömänä olleita henkilöitä oli 6 500 eli 24 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa kaikissa alueen seutukunnissa ja voimakkaimmin näistä rakennemuutoksen koettelemilla Salon ja Turunmaan seuduilla. Työttömien määrä kasvoi 14 prosentilla naisten keskuudessa ja miesten keskuudessa vastaavasti 10 prosentilla.

Työttömyys kasvaa kaikissa ammattiryhmissä.
Kysynnän hiljeneminen sekä viennissä että kotimarkkinoilla näkyy myös työllisyydessä: kaikilla ammattialoilla ja -ryhmissä työttömyys on kasvussa. Tosin teollisuudessa työttömyyden kasvu on hidastumassa ja nyt jo selvästi maltil-lisempaa kuin muilla aloilla, joiden kesken kasvuvauhti ei suuresti eroa. Voimakkainta kasvu oli sosiaali- ja terveys-palveluissa, hallintotyössä ja kaupan alalla.

Työhallinnon palveluissa 4,8 % työvoimasta.
Työhallinnon palveluilla työllistyi tai oli koulutuksessa marraskuun lopussa 10 900 henkilöä, eli 20 prosenttia enem-män kuin vuotta aikaisemmin. Työvoimakoulutuksessa oli marraskuun lopussa 3 100 henkilöä parantamassa val-miuksiaan työmarkkinoille. Valtion, kuntien tai yksityisen sektorin tukityöllä oli puolestaan työllistetty 2 800 henkilöä. Työllistetyistä oli 74 % palkattu yksityiselle sektorille. Työkokeilussa oli 1 200 ja vuorottelupaikkaan työllistettynä 350 henkilöä. Lisäksi kuntouttavassa työtoiminnassa oli 910 ja omaehtoisesti opiskelemassa 2 070 henkilöä.

Työttömyys kasvoi lähes kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa.
Työttömien määrä kasvoi viime vuodesta Varsinais-Suomen kaikissa seutukunnissa. Loimaan seudulla työttömien määrä kasvoi eniten eli 25 prosentilla, kun Vakka-Suomessa määrä kasvoi vajaalla prosentilla. Työttömyysaste oli korkein Salon seutukunnassa (14,3 %) sekä Salon kaupungissa (14,9%). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan seutu-kunnassa (7,2%) sekä kunnista Ruskolla (5,9%). Työttömyysaste oli yli 10% neljässä

Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus

Raision kaupunki valmistautuu yt-neuvotteluihin

Raision kaupunki aloittaa keskustelut yt-neuvotteluista henkilöstöjärjestöjensä kanssa. Valtuuston hyväksymässä ensi vuoden talousarviossa on 800 000 säästöt henkilöstömenoissa.

”Mitään keinoja ei suljeta pois, mutta ensi vaiheessa varmaan keskustellaan lomarahojen vaihdosta ja talkoovapaista”, kaupunginjohtaja Ari Korhonen toteaa.

Muita mahdollisia keinoja säästöjen tavoittamiseen ovat lomautukset ja irtisanomiset. Säästöihin ei oletettavasti päästä vain sijaisia vähentämällä tai virkojen täyttämättä jättämisellä.

Raision kaupungilla on 1 450 työntekijää.

Lähde: Turun Sanomat, s. 11, 14.12.2013

Turun AMK aloittaa hammasteknikkojen koulutuksen

Turun ammattikorkeakoulu aloittaa hammasteknikkokoulutuksen syksyllä 2015. Ammattikorkeakoulun osakeyhtiö sai valtioneuvostolta hakemansa toimiluvan torstaina.

Muilta osin ammattikorkean toiminta jatkuu samoilla aloilla kuin aiemmin. Oppilaitos keskittyy jatkossa neljään painoalaan eli tekniikkaan, sosiaali- ja terveysalaan, liiketalouteen ja kulttuuriin.

Turussa järjestetään nykyisin hammaslääkärien, suuhygienistien ja hammashoitajien koulutusta.

Lähde: Turun Sanomat, 12.12.2013

Technip Offshore irtisanoo jopa 190 työntekijää

Yt-neuvottelunsa päätökseen saanut telakkayhtiö Technip Offshore irtisanoo korkeintaan 190 työntekijää ja lomauttaa jopa 250 ensi vuoden kuluessa. Väkeä joudutaan vähentämään, koska öljy-yhtiö BP perui jättitilauksensa.

Irtisanottavien ja lomautettavien määrä saattaa vielä pienentyä, jos telakka saa uusia tilauksia. Lomautukset jatkuvat toistaiseksi.

Irtisanomiset ja lomautukset koskevat Porin Mäntyluodon telakan työntekijöitä. Toimihenkilöiden vuoro oli jo keväällä.

Ranskalaisella Tehcnip Offshorella on Suomessa tällä hetkellä 807 ja maailmanlaajuisesti noin 38 000 työntekijää.

Lähde: Taloussanomat, 12.12.2013

Åbo Akademi vähentää yli 60 työntekijää

Åbo Akademin yt-neuvotteluissa muuhun kuin henkilöstöön kohdistuvien säästötoimenpiteiden kokonaissummaksi tarkentui 800 000 euroa. Henkilöstökuluissa säästötarpeita on 3,2 miljoonan euron suuruudelta.

Henkilöstöä supistetaan opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta 20 henkeä ja muun henkilöstön osalta 44 henkeä. Henkilöstövähennyksiä pyritään mahdollisuuksien mukaan tekemään eläkkeelle siirtymisinä.

Åbo Akademin hallitus päätti kokouksessaan, että nykyisten 12 laitoksen tilalle muodostetaan neljä uutta tiedekuntaa, ja että hallintorakenne uudistetaan yliopiston yhteisiksi yliopistopalveluiksi.

Neljä uutta tiedekuntaa ovat humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunta, kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta, talous- ja yhteiskuntatieteiden tiedekunta sekä luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta. Tiedekunnat aloittavat toimintansa 1. tammikuuta 2015.

Åbo Akademin mukaan uusi organisaatio antaa paremmat mahdollisuudet panostaa strategisesti koulutukseen ja tutkimukseen samalla kun se tuo synergiaetuja poikkitieteelliseen yhteistyöhön ja luo toimivan johtorakenteen.

Maanantaina päättyneiden neuvottelujen taustalla oli Åbo Akademin hallituksen päätös neljän miljoonan euron säästötarpeen tasapainottamiseen vuoden 2016 loppuun mennessä.

Lähde: Åbo Akademi, 12.12.2013

A-Katsastus irtisanoo 66 työntekijää

A-Katsastus Oy:n yt-neuvottelut johtavat 66 ihmisen irtisanomiseen. Lisäksi määräaikaisia työsuhteita ei jatketa.

Henkilöstöleikkausten perusteena käytettiin uuden katsastuslupalain tuomia muutoksia. Lisäksi irtisanomisilla ennakoitiin aikaisintaan keväällä 2015 toteutuvaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin hanketta, jonka seurauksena liikennevakuutuksen ottamisen tai muuttamisen yhteydessä tehtäisi myös auton rekisteri-ilmoitus Trafin ajoneuvorekisteriin.

Yt-neuvottelut koskettivat Suomessa noin tuhatta työntekijää. Neuvotteluiden kohteena oli koko kenttäväki, lukuun ottamatta kuljettajatutkinnon ja laitehuollon henkilöstöä.

Lähde: Kansan Uutiset, 12.12.2013

Rakentajien työttömyys jatkaa kovaa kasvua

Rakentajien työttömyys jatkoi marraskuussa kovaa kasvua. Kuun lopussa Rakennusalan työttömyyskassan jäsenistä oli työttömänä 14,8 prosenttia eli kaikkiaan 8486 työtöntä. Heistä 537 oli naisia.

Edelliskuukauteen verrattuna nousua oli 1,8 prosenttiyksikköä. Viime vuoteen verrattuna rakentajien työttömyys on nyt 1,6 prosenttiyksikköä kovempaa.

Kovimmin työttömyys koettelee Kainuun ja Lapin rakentajia. Kainuussa rakentajien työttömyys nousi jo 28,6 prosenttiin ja Lapissakin 22,3 prosenttiin. Muualla maassa pysyttiin vielä alle 20 prosentin lukemissa.

Työttömyys kasvoi koko maassa tasaisesti vähän alle kahden prosentin vauhdilla. Poikkeuksena tosin Kainuu, jossa hypättiin peräti 4,5 prosenttiyksikköä ja Uusimaa, jossa kasvu oli vain 1,1 prosenttiyksikköä. Työttömyys onkin alhaisinta Uudellamaalla, jossa kassan palveluja käytti marraskuussa 9,8 työttömyyskassan jäsenistä.

Paras työtilanne oli marraskuussa putki- ja putkieristysalalla, jossa työttömyysprosentti oli vain 8,8. Kivenjalostusalalla työttömiä oli peräti 24,6 prosenttia. Maalareistakin 20,7 prosenttia etsi työtä.

Lähde: Rakennusliitto, 12.12.2013

« Vanhemmat artikkelit