Teollisuuden luottamus parani, rakentamisen ja palveluiden suhdanteet laskussa

Teollisuuden luottamus vahvistui lievästi marraskuussa. Tuotanto-odotukset kohentuivat marraskuussa, mutta nousuodotukset ovat edelleen vaimeita. Tilaustilanne heikkeni marraskuussa tavanomaista alhaisemmalle tasolle.

Suomen teollisuusyritysten luottamus oli lokakuussa selvästi EU:n keskiarvoa alempana.

Rakentamisen luottamus heikkeni marraskuussa lokakuisen nousun jälkeen. Tilaukset vähenivät selvästi tavanomaista alemmalle tasolle, ja henkilöodotukset ovat laskussa. Työvoiman ennakoidaan vähenevän jonkin verran talven aikana.

Suomen rakennusyritysten luottamusindikaattori oli lokakuussa vähän EU-maiden keskiarvoa korkeammalla.

Palvelujen luottamusindikaattori laski marraskuussa. Myynti on kasvanut lievästi syksyn aikana, mutta talven myyntimäärien odotetaan pysyvän keskimäärin ennallaan. Yleisen suhdannetilanteen arvioidaan heikentyneen viime kuukausien aikana.

Suomen yksityisten palvelujen luottamus oli lokakuussa EU-keskiarvoa heikommissa lukemissa.

Vähittäiskaupan luottamus pysyi marraskuussa ennallaan. Myynti väheni syksyllä, ja myynnin odotetaan pienentyvän hieman myös lähikuukausien aikana. Varastot nousivat marraskuussa tavanomaista suuremmiksi.

Suomen vähittäiskaupan luottamusindikaattori oli lokakuussa EU-maiden heikompien joukossa.

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto EK, 27.11.2013