Kuukausittaiset arkistot: marraskuu 2013

Turkuun koulutetaan lisää elokuva-alan osaajia

Turussa käynnistyi syyskuussa Turun taideakatemian ja Länsi-Suomen elokuvakomission yhteistyönä lukukauden mittainen elokuva-alan työntekijäkoulutus. Koulutus oli vastausta elokuva-alan osaajien pulaan Turun seudulla.

Työntekijäpula uhkaa hidastaa Turun kasvavaa suosiota elokuvakaupunkina. Turun seudulla on kolmen viime vuoden aikana kuvattu pitkää elokuvaa ja lukuisia tv-ohjelmia sekä muita tuotantoja. Koska paikallisia osaajia ei ole riittänyt, tuotantoyhtiöt ovat joutuneet tuomaan alan ammattilaisia Helsingistä.

Mikäli kaikki menee suunnitelmien mukaan, koulutus saa myös jatkoa tulevaisuudessa.

Lähde: Turun Sanomat, 29.11.2013

Hallitus esittää vuorotteluvapaaseen lisää tiukennuksia

Hallitus esittää työmarkkinajärjestöille lisää tiukennuksia vuorotteluvapaajärjestelmään. Yle Uutisten tietojen mukaan hallitus vaatii, että vuorotteluvapaan sijainen olisi ollut työttömänä vähintään kolme kuukautta ennen sijaisuutta. Tähän saakka sijaisuuden saamiseen on riittänyt yhden päivän työttömyys.

Työntekijäjärjestöt pelkäävät, että vaatimus romuttaa koko järjestelmän.  Työministeri Lauri Ihalainen ei Yle Uutisten haastattelussa uskonut tähän.

Kolmikantaisissa neuvotteluissa sovittiin viime viikolla, että vuorotteluvapaalle pääsisi jatkossa vasta 17 vuoden työuran jälkeen. Aiemmin kymmenen vuoden työura on riittänyt. Lisäksi sovittiin, ettei vuorotteluvapaalta voisi enää suoraan siirtyä eläkkeelle.

Lähde: Yle, 27.11.2013

Ulkomaiset tytäryhtiöt työllistivät 234 000 suomalaista

Ulkomaisten tytäryhtiöiden palveluksessa Suomessa oli noin 234 000 henkilöä vuonna 2012. Eurooppalaisten yhtiöiden osuus henkilöstöstä oli 80 prosenttia.

Ulkomaiset yhtiöt kattavat 15–16 prosenttia Suomessa toimivien yritysten henkilöstöstä. Osuus on pysynyt likimain samalla tasolla viimeisen viiden vuoden ajan. Henkilöstömäärää ja liikevaihtoa mitattaessa tytäryhtiöiden toiminta on merkittävintä tukku- ja vähittäiskaupassa sekä teollisuudessa.

Lähde: Tilastokeskus, 28.11.2013

Pk-yritykset työllistävät puolet väestä Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomessa toimii 25 000 pk-yritystä, jotka työllistävät 94 000 henkilöä. Pk-yritysten osuus kaikista työpaikoista maakunnassa on lähes 50 prosenttia ja yksityisistä työpaikoista 65 prosenttia. Tämä on enemmän kuin maan keskiarvo, sillä maakunta on yrittäjämäisimpiä alueita Suomessa.

”Suuryritysten osuus työllistäjänä on jatkuvasti hiipumassa koko maassa ja myös Varsinais-Suomessa”, Vaasan yliopiston professori Vesa Routamaa kertoo.

Pitkällä aikavälillä Varsinais-Suomen uhkia ovat muun muassa väestö- ja yrittäjärakenteen vanheneminen, alueen suuri riippuvuus Turusta sekä kuntarakenteen sirpaleisuus.

Routamaan mukaan hyvin yrittäjäperäisiä kuntia Varsinais-Suomessa ovat Kustavi, Kemiönsaari, Koski TL, Somero ja Vehmaa. Palkansaajakulttuuri vallitsee Turussa, Kaarinassa, Paimiossa ja Raisiossa.

Routamaa esitteli keskiviikkona 27.11. Turussa Varsinais-Suomen Yrittäjien toimeksiannosta tekemänsä selvityksen, jonka tarkoituksena on valaista, mikä merkitys pk-yrittäjyydellä on Varsinais-Suomen alueen kuntatalouteen.

Lähde: Turun Sanomat, s. 14, 28.11.2013

Turun telakan ahdinko syvenee

Telakkayhtiö STX:lle sataa huonoja uutisia. STX ei saanut pankkitakauksia valtion jäänmurtajatilaukseen, eikä rahoitus ole myöskään järjestynyt Scandlinesin kahteen autolauttaan. Keskiviikkona kävi myös ilmi, ettei toisen rakenteilla olevan TUI-aluksen rahoituskaan ole kunnossa, vaikka laivaa tehdään jo Turun telakalla.

Scandlines on useaan kertaan toistanut haluavansa, että uudet lautat rakentaa juuri STX Finland. Nyt yhtiön on kuitenkin pakko alkaa katsoa muita telakoita, jotta alukset ehtivät valmistua aikataulussa. Mukana neuvotteluissa on ollut ainakin saksalainen Flensburgin telakka.

”Me voimme vielä tehdä yhteistyötä STX Finlandin kanssa, mutta uuden ehdotuksen ja selvityksen rahoituksesta pitäisi tulla meille hyvin pian. Meillä ei ole enää kauan aikaa odottaa, sillä me todellakin tarvitsemme lautat valmiiksi kauteen 2015”, viestintäpäällikkö Anette Ustrup Svendsen Scandlinesilta sanoo.

Tällä hetkellä Turussa rakennetaan kahta TUI Cruisesin tilaamaa alusta. Ensimmäinen, jo vesillä oleva laiva valmistuu toukokuussa.

Toisen rakentaminen riippuu ennen kaikkea siitä, miten tilaaja TUI ja sen pääomistaja Royal Caribbean -varustamo suhtautuvat kakkoslaivan rakennusaikaiseen rahoitukseen.

Lähde: Turun Sanomat, s. 6, 28.11.2013

NSN aikoo lisätä tuotekehittäjiä ensi vuonna

Matkapuhelinverkon tukiasemia tekevä Nokia Solutions and Networks palkannee ensi vuonnakin lisää väkeä. Suomen maajohtaja Tommi Uitto arvelee, että ensi vuonna yhtiön henkilöstömäärä ei ehkä kasva ihan yhtä paljon kuin tänä vuonna, mutta kasvua olisi joka tapauksessa tulossa Suomeen ja myös Ouluun.

Tänä vuonna henkilöstöä on tullut Suomeen 460 lisää. Heistä noin puolet ovat sijoittuneet Ouluun, jossa on nyt noin 2 300 työntekijää.

Uiton mukaan suomalainen tuotekehitystyö on hyvin kilpailukykyistä, kun otetaan huomioon kokonaisuuteen vaikuttavat laatu- ja muut tekijät.

Lähde: Kaleva, 28.11.2013

Jäänmurtajaa ei rakenneta Turussa

Suomen seuraavan jäänmurtajan rakentajaksi valittiin keskiviikkona Arctech Helsinki Shipyard Oy. Archtechin lisäksi tarjouksensa jätti STX Finland.

STX Finlandin Turun telakka hävisi kilpailun, sillä tarjous jouduttiin Liikenneviraston mukaan hylkäämään tarjouspyynnön vastaisena.Liikenneviraston talvimerenkulkuyksikön päällikkö Jarkko Toivola täsmentää, että tarjouspyynnön vastaiset seikat liittyvät laivan rakennusajan pankkitakuisiin. STX ei pystynyt osoittamaan riittäviä pankkitakuita, joten tilaus meni Archtecille.

Jäänmurtajahankkeelle on myönnetty EU-tukea 24 miljoonaa euroa, minkä ansiosta Suomen valtion rahoitusosuus on selkeästi pienentynyt.

Lähde: Turun Sanomat, 27.11.2013

Kuluttajien työttömyyden pelko on helpottanut

Kuluttajien odotukset Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä vahvistuivat marraskuussa hieman lokakuuhun verrattuna. Arviot kuluttajien omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista säilyivät suunnilleen ennallaan.

Vastaajista yli puolet eli 55 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän, kun taas 13 prosenttia uskoo työttömyyden vähenevän seuraavan vuoden aikana. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten yhdeksän ja 68 prosenttia. Kuluttajista 24 prosenttia arvioi omakohtaisen työttömyysuhan kasvaneen ja kahdeksan prosenttia uskoi uhan pienentyneen viime kuukausina.

Suomen taloustilanteen paranemiseen uskoi 33 prosenttia kuluttajista. Kuluttajista 26 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 21 ja 38 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti marraskuussa 25 prosenttia kuluttajista ja 13 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajat pitivät marraskuussa ajankohtaa otollisempana säästämiselle ja lainanotolle kuin kestotavaroiden ostamiselle. Säästämismahdollisuuksiin luotettiin ja kotitalouksista 63 prosentilla olikin jäänyt rahaa säästöön. Vastaajista 76 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Kotitalouksista 11 prosenttia suunnitteli lainan ottamista.

Tilastokeskuksen kuluttajabarometriä varten haastateltiin 1.–19.11. 1 389 Suomessa asuvaa henkilöä.

Lähde: Tilastokeskus, 27.11.2013

Teollisuuden luottamus parani, rakentamisen ja palveluiden suhdanteet laskussa

Teollisuuden luottamus vahvistui lievästi marraskuussa. Tuotanto-odotukset kohentuivat marraskuussa, mutta nousuodotukset ovat edelleen vaimeita. Tilaustilanne heikkeni marraskuussa tavanomaista alhaisemmalle tasolle.

Suomen teollisuusyritysten luottamus oli lokakuussa selvästi EU:n keskiarvoa alempana.

Rakentamisen luottamus heikkeni marraskuussa lokakuisen nousun jälkeen. Tilaukset vähenivät selvästi tavanomaista alemmalle tasolle, ja henkilöodotukset ovat laskussa. Työvoiman ennakoidaan vähenevän jonkin verran talven aikana.

Suomen rakennusyritysten luottamusindikaattori oli lokakuussa vähän EU-maiden keskiarvoa korkeammalla.

Palvelujen luottamusindikaattori laski marraskuussa. Myynti on kasvanut lievästi syksyn aikana, mutta talven myyntimäärien odotetaan pysyvän keskimäärin ennallaan. Yleisen suhdannetilanteen arvioidaan heikentyneen viime kuukausien aikana.

Suomen yksityisten palvelujen luottamus oli lokakuussa EU-keskiarvoa heikommissa lukemissa.

Vähittäiskaupan luottamus pysyi marraskuussa ennallaan. Myynti väheni syksyllä, ja myynnin odotetaan pienentyvän hieman myös lähikuukausien aikana. Varastot nousivat marraskuussa tavanomaista suuremmiksi.

Suomen vähittäiskaupan luottamusindikaattori oli lokakuussa EU-maiden heikompien joukossa.

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto EK, 27.11.2013

Osa-aikaisista työntekijöistä suurin osa on naisia

Suomessa on muihin Pohjoismaihin verrattuna vähän osa-aikaisia työntekijöitä. Noin 14 prosenttia työmarkkinoilla olevista tekee osa-aikatyötä Suomessa. Muissa Pohjoismaissa osa-aikaisten osuus on 20–30 prosenttia.

Kaikissa Pohjoismaissa suurin osa osa-aikatyöntekijöistä on naisia. Suomessa osa-aikatyötä tekee naisista kuitenkin vain 20 prosenttia, kun muissa Pohjoismaissa vastaava luku on 35–40 prosenttia.

Osa-aikatyö on yleisintä Färsaarilla, jossa sitä tekee jopa 38 prosenttia työntekijöistä.

Tiedot selviävät Pohjoismaiden tilastollisen vuosikirjan uusista tilastoista.

Lähde: Mtv/STT, 27.11.2013

« Vanhemmat artikkelit