Kuukausittaiset arkistot: lokakuu 2013

FIMECC Oy avaa erityisesti meriteollisuuden uusiutumiseen tarkoitetun yhteisöllisen työtilan Turun Kupittaalla

Metallituote- ja koneenrakennusalan strategisen huippuosaamisen keskittymä FIMECC Oy avaa erityisesti meriteollisuuden uusiutumiseen tarkoitetun yhteisöllisen työtilan viikon kuluttua Turun Kupittaalla.

FIMECC Factory perustetaan Turkuun, jotta meriteollisuus uusiutuisi nimenomaan hakemalla kasvua ja ratkaisuja työskentelemällä muiden alojen osaajien kanssa.

Tampereella kotipaikkaansa pitävä FIMECC kertoo perustavansa FIMECC Factoryn Turkuun, koska juuri sitä ei odotettu tapahtuvan.

FIMECCissä perustutkimus ja kaupallistaminen yhdistetään toisiinsa, koska yleensä niitä yritetään pitää erillään.

FIMECC Factoryn avajaistilaisuuden avaa Turun kaupungin kehitysjohtaja Pekka Sundman. FIMECC Factory sijoittuu Meridiem-keskukseen.

Lähde: Verkkouutiset 24.10.2013

Keskon Halmesmäki ennakoi väenvähennyksiä kaupan alalle

Keskon pääjohtaja Matti Halmesmäki ennakoi ensi vuodesta kaupan alalle todella vaikeaa. Edessä voi olla isojakin irtisanomisia.

Hänen mukaansa koko kaupan alalla kyse voi olla jopa kymmenen prosentin työvoiman vähennyksestä.

– Pelkään, että puhutaan kymmenistätuhansista, mitä kaupan työlliset tulevat laskemaan, Halmesmäki sanoi tulostilaisuudessa.

Kaupan kasvunäkymät ovat vaimeat, koska työllisyys ja kuluttajien ostovoima ovat heikentyneet.

Lähde: Turun Sanomat 24.10.2013

Cargotec kaavailee maailmanlaajuisesti 250 henkilön vähennystä

 

Lastinkäsittelylaitteita valmistava Cargotec suunnittelee vähentävänsä 250 henkilöä. Vähennykset jakautuisivat useisiin eri maihin.

Alustavan suunnitelman mukaan vähennystarve Suomessa on 12 ja esimerkiksi Ruotsissa 35.

Syynä suunnitelmiin ovat ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteita toimittavan Hiabin uudelleenjärjestelyt. Yhtiön mukaan toimintoja on tarkoitus yksinkertaistaa ja vähentää päällekkäisyyksiä. Tavoite on saada noin 20 miljoonan euron säästöt.

Cargotecin tulos ja liikevaihto heikkenivät heinä-syyskuussa. Tulos ennen veroja laski 27 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 35 miljoonasta eurosta.

Lähde: Turun Sanomat 24.10.2013

Salo lomauttaa ja suunnittelee 200 työntekijän irtisanomista

Salon kaupunki aikoo lomauttaa henkilöstöään myös ensi vuonna. Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko esittää talousarvioon kaikkiaan 7,2 miljoonan euron henkilöstösäästöjä, mikä tarkoittaa, että käytössä ovat kaikki kuluvan vuoden säästökeinot vaikeutetusta rekrytoinnista talkoovapaisiin ja lomautuksiin. Henkilöstösäästöjä koskevat yt-neuvottelut on tarkoitus aloittaa heti vuoden alussa.

Lisäksi kaupungille aiotaan laatia kevääseen mennessä uusi talouden tasapainottamisohjelma, jossa tavoitteena on henkilöstömenojen alentaminen pysyvästi 8,6 miljoonalla eurolla. Käytännössä puhutaan noin 200 ihmisen irtisanomisista. Myös palveluverkkoa tullaan karsimaan.

Lähde: Salon Seudun Sanomat, 23.10.2013

Peliammattilaisten kysyntä kasvaa

Pula työntekijöistä uhkaa pelialan kasvua Suomessa. Savon Sanomien mukaan alalla on avoinna jopa 700 työpaikkaa, mutta kouluista ei valmistu riittävästi osaajia täyttämään niitä.

Suomessa toimii 150 pelialan yritystä. Peliyritysten liikevaihto oli viime vuonna 250 miljoonaa euroa, mutta kasvu on huimaa. 2012–2013 kasvu ylitti 200 prosentin rajan. Tänä vuonna alalla on noin 1 700 työntekijää.

Lähde: Savon Sanomat, 22.10.2013

Talouskasvu ei helpota työttömyyttä vielä ensi vuonna

Vaikka talouskasvu käynnistyisi ensi vuonna ennusteiden mukaisesti, se ei heti riitä parantamaan työllisyyttä. Kasvu näkyy ensin työtuntien määrän lisäyksenä eikä työllisyyden kasvuna. Sen sijaan työttömyysaste todennäköisesti nousee edelleen vuonna 2014.

Toimialoista palveluiden työllisyys jää tänä vuonna heikommaksi kuin kevään ennusteissa arvioitiin. Teollisuuden työllisyys on puolestaan heikosta suhdannetilanteesta huolimatta pitänyt pintansa melko hyvin. Rakennusalalla työllisyys on kehittynyt ennusteita myönteisemmin.

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma sisältää lukuisia toimenpiteitä pitkäaikaistyöttömien ja ikääntyneiden työmarkkina-aseman parantamiseksi. Rakennepoliittiset toimet purevat rakennetyöttömyyteen kuitenkin aikaisintaan vuoden 2014 lopulla.

Työvoimaa on tänä vuonna tarjolla ennustettua vähemmän eikä tarjonta lisäänny ensi vuonnakaan. Tämä selittyy osittain sillä, että viime aikoina työvoiman ulkopuolisten määrä on kasvanut. Heinäkuussa 2013 työmarkkinoiden ulkopuolella oli 64 000 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Erityisesti naisia oli siirtynyt runsaasti työmarkkinoiden ulkopuolelle. Ilmiö johtuu sekä eläkkeelle jäävien määrän kasvusta että työmarkkinoiden ulkopuolelle vetäytymisestä.

Työttömyyden pitkittyminen selittää pääosin työttömyyden nousun. Selvästi yli puolet työttömistä työnhakijoista on vaikeasti työllistyviä.

Arvio perustuu työ- ja elinkeinoministeriön 22.10.2013 julkaisemaan lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteeseen.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, 22.10.2013

Työllisyyskatsaus 9/2013: Työttömyyden kasvu hidastumassa Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli syyskuun lopussa 25 000 työtöntä työnhakijaa. Syyskuun aikana työttömien yleensä vähenee – tällä kertaa 700 henkilöä. Viime vuoden syyskuusta määrä kuitenkin kasvoi 2 900 henkilöllä eli 12,9 prosentilla, kun koko maassa työttömien määrä kasvoi 18,0 prosentilla.

Työttömien määrä kasvoi vuodentakaisesta kaikkien ELY-keskuksien alueilla ja Varsinais-Suomessa kasvuvahti oli hitaampaa kuin koko maassa. Sen sijaan Pirkanmaalla ja Uudellamaalla työttömyyden kasvu oli selvästi nopeampaa. Nuorten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien osalta määrän kasvu jatkui kaikkien ELY-keskusten alueilla, mutta Varsinais-Suomessa kasvu oli lievempää kuin koko maassa.

Lokakuun aikana työttömien määrä yleensä vähenee ja niin tapahtunee Varsinais-Suomessa myös tällä kertaa.

Uusia avoimia työpaikkoja 7% vähemmän kuin vuosi sitten

Syyskuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla maakunnan työ- ja elinkeinotoimistoissa 1 500 kappaletta eli 12 % vähemmän kuin vuosi sitten. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna syyskuun aikana 3 900 kappaletta, joista 2 400 oli uusia, syyskuun aikana avautuneita työpaikkoja. Vuotta aiempaan verrattuna työvoiman kysyntä väheni palvelutehtävissä, mutta teollisuudessa ja tekniikan alalla työpaikkoja avautui selvästi edellisvuotta enemmän.

Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorten työttömyys kasvussa

Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli Varsinais-Suomessa 12 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten eli 3 100 henkilöä. Nuorten työttömyys kasvoi yleensä alueen seutukunnissa, mutta Salossa ja Vakka-Suomessa se väheni lievästi. Syyskuussa työttömien nuorten määrä yleensä vähenee – tällä kertaa 200 henkilöllä.

Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa koko maassa. Varsinais-Suomessa yli vuoden työttömänä olleita henkilöitä oli 6 400 eli 23 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa kaikissa alueen seutukunnissa ja voimakkaimmin näistä rakennemuutoksen koettelemilla Salon ja Turunmaan seuduilla. Työttömien määrä kasvoi 15 prosentilla naisten keskuudessa ja miesten keskuudessa vastaavasti 12 prosentilla.

Työttömyys kasvaa kaikissa ammattiryhmissä

Kysynnän hiljeneminen sekä viennissä että kotimarkkinoilla näkyy myös työllisyydessä: kaikilla ammattialoilla ja -ryhmissä työttömyys on kasvussa. Tosin teollisuudessa työttömyyden kasvu on hidastumassa ja nyt jo selvästi maltillisempi kuin muilla aloilla, joiden kesken kasvuvauhti ei suuresti eroa. Voimakkainta kasvu oli sosiaali- ja terveyspalveluissa, hallintotyössä ja kaupan alalla.

Työhallinnon palveluissa 4,2 prosenttia työvoimasta

Työhallinnon palveluilla työllistyi tai oli koulutuksessa syyskuun lopussa 9 600 henkilöä, eli 14 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työvoimakoulutuksessa oli syyskuun lopussa 2 800 henkilöä parantamassa valmiuksiaan työmarkkinoille. Valtion, kuntien tai yksityisen sektorin tukityöllä oli puolestaan työllistetty 2 600 henkilöä. 74 % työllistetyistä oli palkattu yksityiselle sektorille. Työkokeilussa oli 1 000 ja vuorottelupaikkaan työllistettynä 400 henkilöä. Lisäksi kuntouttavassa työtoiminnassa oli 820 ja omaehtoisesti opiskelemassa 1 540 henkilöä.

Työttömyys kasvoi lähes kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa

Työttömien määrä kasvoi viime vuodesta kaikkialla muualla Varsinais-Suomessa paitsi Vakka-Suomessa. Loimaan seudulla työttömien määrä kasvoi eniten eli 30 prosentilla, kun Vakka-Suomessa määrä väheni 4 prosentilla. Työttömyysaste oli korkein Salon seutukunnassa sekä Salon kaupungissa. Pienin työttömyysaste oli Turunmaan seutukunnissa sekä kunnista Laitilassa.

Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus, 22.10.2013

Åbo Akademi käynnistää yt-neuvottelut – jopa 80 irtisanotaan

Rehtori Jorma Mattinen on tänään ilmoittanut Åbo Akademin henkilökunnalle yhteistoimintaneuvotteluista, jotka aloitetaan ensi viikon maanantaina.

Rakenteellisten toimenpiteiden tarkoituksena on saada talous tasapainoon vuoden 2016 loppuun mennessä. Säästöohjelman tavoitteena on saada aikaan neljän miljoonan euron säästöt.

Yt-neuvottelut koskevat Åbo Akademin koko henkilökuntaa. Yt-neuvottelut saattavat johtaa lomautuksiin, irtisanomisiin, osa-aikatyöjärjestelyihin tai työtehtävien muutoksiin. Arvioitu henkilöstön vähentämistarve on 80 henkeä, joista arviolta 55 henkeä on muuta henkilökuntaa ja 25 opetus- ja tutkimushenkilökuntaa.

Åbo Akademin tavoitteena on tehdä mahdolliset henkilöstövähennykset hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan eläkkeelle siirtymisiä ja tarkastelemalla määräaikaisten työsuhteiden määrää.

Lähde: Turun Sanomat 22.10.2013

Viidennes opiskelijoista harkitsee alanvaihtoa

Viidennes opiskelijoista harkitsee alanvaihtoaViidennes korkeakouluopiskelijoista harkitsee vaihtavansa alaa. Tämä käy ilmi tuoreesta opiskelijabarometrista, jonka toteutti Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö.

”Ensimmäisen vuoden aikana on paljon opiskelijoita, jotka menevät taktisesti johonkin koulutusohjelmaan, jotta saavat jalan oven väliin. Myöhemmin he hakevat sitten oikealle alalle. Osa hakee korkeakoulutukseen vain, koska on pakko hakea”, tutkija Juhani Saari summaa.

Viidennes tutkimukseen vastanneista oli jo kerran vaihtanut opiskelemaansa alaa. Suurin osa eli noin 60 prosenttia vastaajista ei ollut vaihtanut alaa tai harkinnut sitä.

Luonnontieteellisten koulutusohjelmien opiskelijat olivat tyytymättömimpiä valitsemaansa alaan. Tyytyväisimpiä olivat sosiaali- ja terveysalan opiskelijat.

”Esimerkiksi sairaanhoitajakoulutukseen on yllättävän vaikea päästä sisään ja hakijamäärät ovat suuria. Opiskelijat myös kokevat, että ala työllistää”, Saari sanoo.

Kyselyyn vastasi noin 2300 korkeakouluopiskelijaa.

Lähde: MTV3, 21.10.2013

Metso aikoo vähentää lähes 300 työntekijää Suomessa

Konepajakonserni Metso ja siitä irtautuva Valmet aloittavat yhteistoimintaneuvottelut 475 työntekijän vähentämiseksi maailmanlaajuisesti. Suomessa vähennystarve on 295 henkeä.

Henkilöstövähennykset kohdistuvat sekä Metson automaatio-, kaivos- ja maarakennusliiketoimintoihin, yhtiön konsernihallintoon sekä Metsosta irtaantuvaan Valmetiin eli nykyisen Metson massa-, paperi- ja voimantuotantoliiketoimintaan.

Metsossa vähentämistarve on 50 henkeä ja Valmetissa 425 henkeä, joista 390 henkeä Valmetin energialiiketoiminnassa. Energialiiketoiminnassa on luvassa myös lomautuksista.

Henkilöstövähennykset ja lomautukset ovat osa Metson aiemmin ilmoittaa säästöohjelmaa.

Lähde: Taloussanomat, 21.10.2013

« Vanhemmat artikkelit Uudemmat artikkelit »