Yritysten luottamus vahvistui lievästi lokakuussa

Teollisuuden luottamusindikaattori koheni hieman EK:n lokakuussa 2013 tekemässä tiedustelussa. Indikaattorin viimeisin saldoluku on -9, kun syyskuussa tehdyssä tiedustelussa saldoluku oli -12. Pitkän aikavälin keskiarvo on +2. Yritysten lähikausien tuotanto-odotukset paranivat hieman lokakuussa, mutta tuotantolisäys jäänee loppuvuoden aikana vähäiseksi. Suomen teollisuuden luottamus on syyskuussa tehdyn tiedustelun mukaan EU:n heikompien joukossa, sillä ainoastaan Luxemburgissa tilanne on huonompi.

Rakentamisen luottamus elpyi lokakuussa syyskuun alhaiselta tasolta. Indikaattorin uusin saldoluku oli -7, kun syyskuisessa tiedustelussa saldoluku oli -26. Pitkän aikavälin keskiarvo on -6. Rakennusyritysten tilaustilanne kohentui lokakuussa. Henkilökuntaodotukset ovat edelliskuukausia myönteisemmät, ja työvoiman arvioidaan pysyvän loppuvuoden aikana keskimäärin ennallaan. Suomen rakennusyritysten luottamusindikaattori on syyskuussa kerättyjen tietojen mukaan hieman EU-maiden keskiarvoa heikompi.

Yksityisten palvelujen luottamus parani aavistuksen verran lokakuussa. Uusin saldoluku on -1, eli yhden pisteen syyskuista parempi. Pitkän aikavälin keskiarvo on +14. Myyntimäärät ovat lisääntyneet syksyn aikana lievästi, ja loppuvuoden aikana myyntiin odotetaan vain pientä lisäystä. Suhdannetilanne on vastaajien arvioiden mukaan heikentynyt hienokseltaan viime kuukausina. Suomen palvelujen luottamusindikaattori oli syyskuussa EU-maiden keskiarvoa alemmalla tasolla.

Vähittäiskaupan luottamus palautui lokakuussa hieman syyskuun alhaiselta tasolta. Indikaattorin viimeisin saldoluku on -13, kun saldoluku oli syyskuussa -20. Luottamusindikaattorin pitkäaikainen keskiarvo on 0. Myyntimäärät alenivat syksyn aikana. Lähikuukausien myyntiodotukset ovat edelleen miinuksella, ja myynnin ennakoidaan vähenevän loppuvuoden aikana. Varastot ovat laskeneet normaalilukemiin. Suomen vähittäiskaupan suhdannetilanne oli syyskuussa selvästi EU-keskiarvoa huonompi.

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto EK, 28.10.2013