Akateemiset työllistyvät hyvin koulutusta vastaavaan työhön

Korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät yhtä hyvin ja koulutusta vastaavaan työhön, ilmenee kyselytutkimuksesta.

Vain kaksi prosenttia vastanneista oli työttömänä viisi vuotta valmistumisensa jälkeen. Aiempiin kyselyihin verrattuna useampi heistä oli kuitenkin kokenut työttömyyttä.

Vuonna 2010 tehtyyn kyselyyn verrattuna työttömyyttä kokeneiden osuus oli kasvanut 3 prosenttiyksikköä. Tämä näkyi erityisesti teknistieteellisellä alalla.

Neljä viidesosaa maistereista arvioi työuransa tavoitteiden mukaiseksi.

Tulokset käyvät ilmi vuonna 2012 tehdystä uraseurannasta vuonna 2007 valmistuneille maistereille. Kyselyyn vastasi yhteensä 6152 henkilöä.

Lähde: Talouselämä, 7.10.2013