Auringonlaskun ala? Metsäteollisuudessa kampanjoidaan nuoria töihin

Metsäteollisuus käynnistää mittavan kampanjan Suomen peruskouluissa – pyrkimyksenään muistuttaa tulevia opiskelijoita ja työntekijöitä siitä, ettei ala vielä ole kuollut vaan työllistää yhä. Suomen suurimpien metsäteollisuusyritysten edustajat vierailevat… Read more ”Auringonlaskun ala? Metsäteollisuudessa kampanjoidaan nuoria töihin”

Työttömyys kasvanut viidessä vuodessa eniten Turussa ja Tampereella

Kymmentä suurinta kaupunkia verratessa työttömyysaste on viidessa vuodessa noussut eniten Turussa ja Tampereella, lähes kuusi prosenttiyksikköä. Myös nuorisotyöttömien määrä on Turussa viidessä vuodessa yli kaksinkertaistunut. Nuoria työttömiä… Read more ”Työttömyys kasvanut viidessä vuodessa eniten Turussa ja Tampereella”

Lidl kasvattaa myyntiään ja työvoimaansa Suomessa

Päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pas­sa vo­lyy­min kas­vu uh­kaa tä­nä vuon­na jää­dä mii­nuk­sel­le. Lid­lin myyn­ti kui­ten­kin kas­vaa myös mää­räl­li­ses­ti. Yri­tys laa­jen­taa par­hail­laan ja­ke­lu­kes­kus­taan Lau­kaas­sa. Sak­sa­lai­so­mis­tei­nen Lidl ui vas­ta­vir­taan. Ta­va­ra ei juu­ri nyt… Read more ”Lidl kasvattaa myyntiään ja työvoimaansa Suomessa”